مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري .

مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري

فايل انلاين

مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتارهاي تكانشي و تكانشگري

مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتارهاي تكانشي و تكانشگري

مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتارهاي تكانشي و تكانشگريدسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 81 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 58

مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتارهاي تكانشي و تكانشگري

 

 

خريد

در 58 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

تكانشگري[1]

تكانشگري هسته اصلي بسياري از آسـيب هـاي اجتمـاعي مانند مصرف مواد، قماربازي بيمارگونه، اختلالهاي شخصيت و دست زدن به اقدامات پرخاشجويانه اسـت. ايـن اخـتلال هـر ســال موجــب از ميــان رفــتن زمــان و ســرمايه در بــسياري از كـــشورها مـــي شـــود. يكي از رايج ترين تعاريف، تكانش گري به صورت آمادگي قبلي براي واكنش هاي سريع و بدون برنامه به محرك هاي دروني يا بيروني بدون در نظر گرفتن نتايج منفي آن واكنش ها براي خود فرد يا ديگران، تعريف مي شود(استنفورد [2]و همكاران، 2009).

فرآيند تصميم­گيري يا برگزيدن يك گزينه از ميان چند گزينه، يكي از عالي­ترين پردازش­هاي شناختي به شمار مي­رود. گونه ويژه­اي از اين فرآيند كه به عنوان تصميم­گيري مخاطره آميز شناخته مي­شود، در شرايطي پردازش (RDM) مخاطره­آميز[3] مي­شود كه شخص با گزينه­هايي روبه رو مي­گردد كه انتخاب آنها باري از سود يا زيان در حال يا آينده به دنبال دارد و در عين حال ميزان اين سود و يا زيان با درجاتي از احتمال همراه است (اختياري و بهزادي،  1380الف و ب).

تصميم­گيري مخاطره­آميز اهميت بالايي در زندگي فردي و اجتماعي افراد دارد و اختلال در اين نوع تصميم­گيري هسته اصلي پديده تكانشگري و رفتارهاي تكانشي[4] را تشكيل مي دهد (اختياري و بهزادي1380 الف). رفتارهاي تكانشي كه در برخي رويكردها، رفتارهاي مخاطره آميز[5] نيز خوانده مي­شوند، به عملكردهايي گفته مي­شوند كه اگرچه تا اندازه­اي با آسيب يا زيان­هاي احتمالي همراهند، امكان دستيابي به گونه­اي پاداش را نيز فراهم مي­كنند (اختياري و بهزادي، جنتي و مقيمي، 1382). اين رفتارها بايد داراي سه عامل زير باشند:

الف) برگزيدن يك گزينه از ميان دو يا چند گزينه با پاداش احتمالي، ب) همراهي يكي از گزينه­ها با احتمال پيامدهاي ناگوار و ج) روشن نبودن احتمال پيامد ناگوار در زمان رخداد رفتار (لَن[6] و چِرِك[7]، 2000).

بسياري از مردم در زندگي روزمره دست به رفتارهاي تكانشي مي­زنند (مولر[8]، بارت[9]، دوگهرتي[10]، اشميتز[11] و سوان[12]، 2001). هر چند نشان دادن نمونه­هايي از رفتارهاي تكانشي به نظر ساده مي­رسد، اما تعريف دقيق پديده تكانشگري دشوار است چرا كه اختلاف نظرهاي بسياري در تكانشي يا غيرتكانشي خواندن يك رفتار وجود دارد (اوندن[13]، 1999). نكته پيچيده در بررسي رفتارهاي تكانشي تنوع عللي است كه مي­توانند بروز يك رفتار تكانشي را در پي داشته باشند. براي نمونه فردي كه مواد مخدر مصرف مي­كند، ممكن است به علت گرايش به رفتارهاي خطر پذير، توجه زياد به پاداش­ها، بي­توجهي به آسيب­ها، علاقه به تجربه چيزهاي تازه و يا ديگر ويژگي­هاي روان­شناختي چنين رفتار تكانشي­اي را انجام دهد.

2-1-2-1 تكانه

تكانه[14] اصرار و ميل شديد به انجام يك عمل در پاسخ به يك محرك ذهني يا بيروني[15] است (بروكر[16]، 1989). تكانشگري طيف گسترده­اي از رفتارهايي است كه روي آن كمتر تفكر شده، به صورت رشد نايافته براي دست­يابي به يك پاداش يا لذت بروز مي­كنند­، از خطر بالايي برخوردارند، و پيامدهاي ناخواسته قابل توجهي را در پي دارند (اوندن، 1999). همچنين تعريف تكانشگري از ديدگاه رفتارشناسي، دربرگيرنده سود كوتاه­مدت هر چند كم ارزش در برابر دستاوردهاي بلندمدت ولي با ارزش­تر مي­باشد (پتري[17]، 2001).

تكانشگري و رفتار تكانشي داراي سه ويژگي اساسي است كه آن را از اصطلاحات مشابهي مانند بيش­واكنش[18] جدا مي­كند. اين رفتارها، شتاب­زده، برنامه­ريزي نشده[19]، بدون فكر و مستعد اشتباه[20] هستند، در حالي­كه در بيش واكنش به جاي تأكيد بر سرعت بروز عكس­العمل، تأكيد بر شدت و طول زماني است كه عكس­العمل رخ مي­دهد (سوان و هلندر[21]، 2002). ....


[1] impulsiveness

[2]Stanford MS

[3] risky decision making

[4] impulsive behavior

[5] risky behaviors

[6] Lane

[7] Cherek

[8] Moeller

[9] Barrett

[10] Dougherty

[11] Schmitz

[12] Swann

[13] Evenden

[14] impulse

[15] Churchill's Medical Dictionary, 1989

[16] Brooker

[17] Petry

[18] over reaction

[19] unplanned

[20] error prone

[21] Hollander

...

2-1-2-8  پژوهش ها درباره تكانشگري

از مهم ترين عوامل تأثير گذار برنتايج درماني بيماران، كه در پژوهش هاي مختلف به آنها اشاره شده است، ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري هم چون تكانشگري، ولع مصرف و مولفه هاي شدت اعتياد(مدت زمان مصرف مواد،نوع موادمصرفي،پيامدهاي ناشي از تداوم مصرف مواد و تعدد ترك هاي ناموفق)  است (دوران وهمكاران،20004،پري[1] وهمكاران،2005؛مولر[2] وهمكاران، 2001؛ نقل از واكسمن[3]،2009؛نقل از حدادي،1388).

در واقع مشخص شده است كه تكانشگري يكي از وجه مشخصه هاي انواع است(الوك وگريس،1988؛به نقل از ميرز[4]،2009،همان منبع).

عده اي از افراد در تمام موقعيت ها به صورت تكانشگر عمل مي كنند(وابسته به صفت)در حاليكه عده اي ديگردر موقعيت هاي بخصوص به اين شيوه عمل مي نمايند همانند مواجه شدن با نشانه هاي ايجاد كننده ي ولع مصرف(وابسته به موقعيت).(دوقرتي[5]و همكاران،2006).

مرور مطالعات انجام شده در مورد تكانشگري هسته ي اصلي بسياري از اختلالهاي رواني از قبيل بيش فعالي ، نقص توجه،اختلال سلوك، اختلال هاي كنترل تكانه، سوءمصرف مواد، بوليميا، رفتار خودكشي گرا، چند اختلال شخصيت را تشكيل مي دهد.(ري [6]وهمكاران، 2005؛ كاپلان وسادوك،2003؛ فوسوتي[7]وهمكاران،2007).

 


[1] Perry

[2] uller

[3] Waxman

[4] Myresth

[5] Dougherty

[6] Ray

[7] Fossedi

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتارهاي تكانشي و تكانشگري , مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتارهاي تكانشي و تكانشگري


برچسب: مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتارهاي تكانشي و تكانشگري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۴:۴۵ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مستقيم مباني نظري و پيشينه پژوهش نگراني تصوير بدني

مباني نظري و پيشينه پژوهش نگراني تصوير بدني

مباني نظري و پيشينه پژوهش نگراني تصوير بدنيدسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 43 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 30

مباني نظري و پيشينه پژوهش نگراني تصوير بدني

 

 

خريد

مباني نظري و پيشينه پژوهش نگراني تصوير بدني

در 30 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

تصوير بدني

تصوير ذهني از بدن يكي از ابعاد مهم خود ظاهري و خود ارزيابي است و نه تنها درك جسماني، عاطفي، اجتماعي و كيفيت هاي نگرشي، بلكه جنبه هاي گوناگون هويت روانشناختي، اجتماعي، جنسي خانوادگي و تطابقي فرد را در بر مي گيرد. اگر چه تصوير ذهني از بدن ساختار چند بعدي دارد، ولي غالباً به صورت درجه اي از رضايت از ظاهر فيزيكي ( اندازه، شكل و ظاهر عمومي ) تعريف مي شود.

تصوير ذهني شامل عقايد واحساسات آگاهانه و غيرآگاهانه در مورد بدن است. به عبـارت ديگر مفهومـي متشكل از احساسات فردي در مورد اندازه بدن، جنس، عملكرد و توانايي بدن جهت رسيدن به اهداف مي باشد (تصوير ذهني از بدن يكي از ابعاد مهم خود ظاهري و خود ارزيابي در طي دوره نوجواني است اگرچه تصوير ذهني از بدن يك ساختار چند بعدي است ولي غالباً به صورت درجه اي از رضايت از ظاهر فيزيكـي (اندازه، شكل و ظاهر عمومـي) تعريف مي شود.

تصوير بدني مهمترين بخش تصور فرد از خود است ؛ زيرا ظاهر فيزيكي فرد ، اولين ويژگي است كه در برخورد افراد با فرد ديگر ، مورد قضاوت قرار مي گيرد (دلامتر، 2003).

جهان معاصر توام با پيشرفت ها و رشد عقلاني كه در بطن خود ايجاد كرده توجه خود را بر مسائل شخصيتي انسان متمركزتر كرده است. مسائلي كه شايد 100 سال پيش از اين، موضوعاتي پيش پاافتاده و غير مهم تلقي مي شده است. از جمله مسائل مورد بحث شخصيتي انسان كه قبلاً كمتر به آن پرداخته شده است تصوير بدني است. تصوير بدني بيانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات و افكاري است كه مي تواند تغيير دهنده رفتار او در شرايط گوناگون و در جهات مثبت يا منفي باشد. اين تصوير ذهني مي تواند تحت تأثير عواملي چون رشد جسماني، تعاملات فرد با محيط اجتماعي، سوانح، آسيب و جراحات بدني قرار گيرد و نگراني از تصوير بدني را در فرد ايجاد مي كند.

دامنه تصوير بدني و نگراني از آن تا به آنجا گسترش يافته است كه مشغله ذهني بسياري از افراد، بخصوص جوانان گرديده و روزانه زمان و هزينه زيادي صرف تفكر و تغييرات ظاهري در بدن مي شود. اين امر به گونه اي است كه اين افراد ساعت ها در مورد تصوير بدني خود فكر مي كنند و با تغيير در آرايش و پوشيدن لباس هاي متنوع و قرار گرفتن در وضعيت هاي خاص سعي در پوشاندن نقائص ظاهري خود دارند كه بيشتر زائيده تصور ذهني آنان از بدنشان است. به نظر مي رسد رضايت از تصوير بدني در بين جوانان، مستلزم رضايت از 5 عامل بدني باشد:

1- تناسب اندام

2- زيبايي ظاهري

3- سلامت بدني

4- پاكيزگي و بهداشت و زيبايي پوست و مو

5- توانايي كنترل وزن.

و نارضايتي ازاين تصويربدني پيامدهائي چون اضطراب، افسردگي، انزواي اجتماعي، اختلالات رواني، تضعيف خودپنداره و عزت نفس را در پي خواهد داشت. از نظر الكساندرمات و لامسون (2004)، تصوير بدني به عنوان يك ساختار چند بعدي قابل تغيير است. مطالعات گسترده در چند سال اخير روي تصوير بدني اين توافق را در بين عده زيادي از محققان به وجود آورده كه تصوير بدني مسئله اي چند بعدي بوده و در برگيرنده مولفه هاي ادراكي، نگرشي و رفتاري است. از نظر سندز (2001)، تصوير بدني بر اساس يك ساختار چند وجهي مفهوم سازي مي شود. در واقع تصوير بدني مفهوم پيچيده اي است كه در بردارنده عوامل بيولوژيكي روان شناسي دروني و عوامل اجتماعي خارجي است. تركيب ارزيابي هاي ادراكي و نگرشي و رفتاري به تصوير بدني، عوامل پيش بيني كننده بهتري براي اختلالات مربوط به تصوير بدني، تلاش براي لاغر شدن و اختلالات تغذيه اي نسبت به هر كدام از ارزيابي ها به تنهايي خواهد بود. نتايج پژوهش ها در چند دهه گذشته نشان مي دهد كه عده زيادي از افراد جامعه به خصوص جمعيت مونث درپي تغيير درتصوير بدني خود هستند(مكابي و ريكاردلي، 2001).

زيمانسكي و كاش (1995)، در تحقيقات خود بيان م دارند، زنان تمايل دارند از چهره و صورت ارزشيابي بيشتري نسبت به همسالان خود كسب كنند و بيشتر از مردان به جراحي هاي زيبايي صورت و گردن متمايل مي شوند. كافري و تامپسون (2004)، در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده اند كه زنان تمايل دارند در ارزيابي خود از تصوير بدني لاغرتر و از لحاظ چهره و صورت ارزشيابي بيشتري كسب كنند. در حالي كه مردان نگراني قابل ملاحظه اي را از بابت كم وزني تجربه نمي كنند. اما اين يافته ها نشان مي دهد در هر دو جنس زنان و مردان دغدغه هاي تصوير بدني وجود دارد. ...

...

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش نگراني تصوير بدني , مباني نظري و پيشينه پژوهش نگراني تصوير بدني


برچسب: مباني نظري و پيشينه پژوهش نگراني تصوير بدني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۴:۰۲ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مستقيم مباني نظري و پيشينه بي ثباتي ازدواج يا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه بي ثباتي ازدواج يا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه بي ثباتي ازدواج يا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)دسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 35 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 31

مباني نظري و پيشينه بي ثباتي ازدواج يا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)

 

 

خريد

مباني نظري و پيشينه بي ثباتي ازدواج يا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)

در 31 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

بي‌ثباتي ازدواج[1] يا احتمال وقوع طلاق[2]

 

ازدواج يك پيمان مقدس است كه تقريباً در ميان تمام اقوام و ملل و تمام زمان‌ها و مكان‌ها وجود داشته است، به‌طوري‌كه بيشتر اديان بر اين سنت ديرينه و نياز زن و مرد تأكيد داشته‌اند و تمامي زوجين خواهان ثباتي در ازدواج خود مي‌باشند؛ ثبات ازدواج، فقدان مشكلات زناشويي نيست، بلكه حضور شور و اشتياق، صميميت و تعهد است كه ازدواج را سالم و بي‌عيب حفظ مي‌كند تا اينكه علل طبيعي مانند مرگ يكي از همسران موجب فروپاشي آن شود (سانتراك[3]، بي تا؛ ترجمه فيروز بخت، 1384).

 

بي‌ثباتي ازدواج همراه مفاهيمي مانند ازهم‌پاشيدگي زناشويي[4]، قطع روابط زناشويي[5]، طلاق[6]، كيفيت زناشويي پايين و ترك ازدواج، استفاده‌شده است (بروان، سنتز، نوك و رايت[7]، 2006). مي‌توان گفت كه اين موارد درعين‌حال كه به هم مرتبط‌اند، مفاهيم متمايزي هستند. ازهم‌پاشيدگي زناشويي عمل قانوني انحلال يك ازدواج را به‌واسطه طلاق يا جدايي دائمي، تعيين مي‌كند. به‌عبارت‌ديگر قطع روابط زناشويي، دربرگيرنده ازهم‌پاشيدگي عمدي از طريق طلاق يا جدايي و ازهم‌پاشيدگي غير عمد از طريق مرگ است. كيفيت زناشويي پايين نيز، در مقايسه ارزش‌يابي كيفي از ازدواج سالم مشخص مي‌شود. كيفيت زناشويي پايين درواقع درجه پاييني از سازگاري، رضايت پايين، ناخشنودي در يك رابطه و شايد عملكرد نابسنده زوج را نشان مي‌دهد. كيفيت زناشويي پايين لزوماً بر تمايل بالا براي طلاق، جدايي يا ترك كردن رابطه دلالت نمي‌كند (بوث و ادوارز، 1985).

 

مفهوم بي‌ثباتي ازدواج

 

اين اصطلاح براي مشخص كردن گرايش يك زوج به انحلال ازدواج دلالت دارد. بي‌ثباتي ازدواج در اين تعريف دربرگيرنده سه حالت است كه عبارت‌اند از: 1- يك وضعيت عاطفي (من چه احساسي درباره ازدواجم دارم).2- نگراني‌هاي شناختي رابطه (من چه فكري درباره چگونگي نتيجه احساسم مي‌كنم يا پشت احساس من چه فكري وجود دارد؟). 3- اعمال معين (من واقعاً درنتيجه احساسم و افكار متعاقب آن دست به چه اعمالي مي‌زنم؟) (وايت، لوو و لوين[8]، 2009).

 

در تعريفي ديگر، مفهوم بي‌ثباتي ازدواج به‌عنوان گرايش زوج به طلاق اشاره دارد كه اين موضوع شامل دو حالت است:1- حالت شناختي (فكر كردن درباره اين موضوع كه آيا ازدواجشان در وضعيت دشواري قرار دارد يا فكر به وقوع پيوستن طلاق)2- حالت رفتاري (عملي كه فرد درنتيجه احساسش و يا گفتگو با همسرش درباره طلاق انجام مي‌دهد). درواقع بي‌ثباتي ازدواج زماني مطرح است كه يك عضو از زوج يا هر دو عضو زوج، درباره طلاق يا جدايي مي‌انديشند و يا اعمالي را انجام مي‌دهند كه به پايان رساندن ازدواج، گرايش دارد (بوث و ادوارز، 1985؛ بروان و همكاران، 2006).

 

به‌طوركلي مفهوم بي‌ثباتي ازدواج به‌عنوان قطب منفي از يك پيوستاري كه تداوم و پيوستگي ازدواج را نشان مي‌دهد، ديده مي‌شود. اگر يك ازدواج باثبات و پايدار نيروهاي زيادي دارد كه هر عضو زوج را ملزم به باهم بودن مي‌كند، يك ازدواج ناپايدار و بي‌ثبات نيروهاي زيادي دارد كه هر عضو زوج را در جهت جدا شدن از هم سوق مي‌دهد (بوث، جانسون و ادوارز، 1983).

 

عوامل مؤثر بر ثبات ازدواج يا بي‌ثباتي ازدواج

 

در ازدواج‌هاي باثبات زن و شوهر پيوسته همديگر را تمجيد مي‌كنند، لحن مثبت آن‌ها در صحبت‌هايشان با يكديگر و در مورد يكديگر، زندگي مشتركشان را پيش مي‌برد، طرفين يكديگر را دوست خود مي‌دانند و در هنگام استرس و بروز مشكلات از يكديگر حمايت مي‌كنند، هيچ‌يك از طرفين اصراري براي قبضه‌ي قدرت ندارند و در اين مورد معتقد به وجود تساوي هستند و همچنين زن و شوهرها در ازدواج‌هاي موفق باهم مشكلات را حل مي‌كنند و در هنگام بروز اختلاف، هيجانشان را كنترل و باهم مصالحه مي‌كنند (سانتراك، بي تا؛ ترجمه‌ي فيروزبخت، 1384). ...

...

 


 

[1] Marital instability

 

[2] Divorce Probblity

 

[3] Santrac

 

[4] Marital dissolution

 

[5] Marital relationship disruption

 

[6] Divorce

 

[7] Brown, S. L., Sanchez, L. A., Nock, S.L., & Wright, J. D

 

[8] Waite, L. J., Luo, Y., & Lewin, A. C

...

 

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه بي ثباتي ازدواج يا احتمال وقوع طلاق (فصل دو) , مباني نظري و پيشينه بي ثباتي ازدواج يا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)


برچسب: مباني نظري و پيشينه بي ثباتي ازدواج يا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۳:۰۹ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت رواني

مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت رواني

مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت روانيدسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 64 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 59

مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت رواني

 

خريد

مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت رواني

در 59 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

بهداشت روان را مي‌توان يكي از قديمي ترين موضوعات به شمار آورد. زيرا بيماري هاي رواني از زمان‌هاي قديم وجود داشته، بطوريكه  بقراط در حدود 400 سال قبل از ميلاد عقيده داشته كه بيماران رواني را مانند بيماري جسمي بايد درمان كرد. تقريبا از سال 1930 يعني بعد از تشكيل اوّلين كنگره بين المللي بهداشت روان بود كه اين رشته بصورت جزئي از علوم پزشكي درآمد و سازمان هاي روانپزشكي و مراكز پيشگيري در كشورهاي مترقي يكي بعد از ديگري فعاليت خود را شروع كردند.

 

در سال 1930 اوّلين كنگره بين المللي بهداشت روان با شركت نمايندگان پنجاه كشور در واشنگتن تشكيل شد و مشكلات رواني كشورها و مسائلي از قبيل تاسيس بيمارستان ها، مراكز درمان سرپائي, مراكز كودكان عقب مانده ذهني و نظاير آن مورد مطالعه قرار گرفت. ولي در 18 سال بعد يعني در سال 1948 در سومين كنگره بين المللي بهداشت روان كه در لندن تشكيل شد اساس فدراسيون جهاني بهداشت روان بنيان گذاري شد و در همان سال اين فدراسيون به عضويت رسمي سازمان يونسكو و سازمان بهداشت جهاني درآمد بطوريكه سازمان جهاني بهداشت در ژنو نقش رهبري رسمي فدراسيون جهاني بهداشت روان را به عهده گرفت. از آن تاريخ به بعد هر سال يك جلسه بين المللي و هر چهار سال يكبار كنگره جهاني تشكيل شده و مي شود. در نتيجه تلاش و كوشش هاي پيگير روز 18 فروردين مطابق با هفتم آوريل روز جهاني بهداشت اعلام گرديده در سراسر جهان مسائل بهداشتي كشورها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از مسئولين بهداشتي كشورهاي مختلف خواسته شده تا برنامه هاي بهداشت رواني را جزء برنامه هاي بهداشت عمومي قرار دهند.

 

در كشور ايران نيز عليرغم آنكه از زمان محمدبن زكرياي رازي و بعد, ابوعلي سينا به بيماران رواني (ديوانگان آن زمان) توجه داشته و براي آنها از دستورات مختلف داروئي و روش هاي گوناگوني همچون تلقين استفاده مي‌كردند، ولي بطور رسمي در سال 1336 برنامه هاي روانشناسي و بهداشت روان از راديوي ايران آغاز شد و در سال 1338 اداره بهداشت رواني در اداره كلّ بهداشت وزارت بهداري وقت، تشكيل گرديد. اگرچه از سال 1319 تدريس بيماري هاي روانپزشكي دانشگاه تهران آغاز شده بود با قبول استراتژي P.H.C توسط جمهوري اسلامي ايران و ايجاد شبكه هاي بهداشتي درماني, در كشور, موضوع بهداشت روان به منزله جزء نهم خدمات اوّليه بهداشتي پذيرفته شد و در حال حاضر نيز از موضوعات بسيار ضروري در كشور, مورد توجه قرار دارد.

 

2-2-مفهوم سلامت روان

 

فرهنگ روانپزشكي كمپل اين اصطلاح را در احساس رضايت بهبود رواني و تطابق كافي اجتماعي با موازين مورد قبول هر جامعه تعريف كرده است‌)پورافكاري،‌ ۱۳۷۳‌) اما براي اين اصطلاح از سوي صاحب نظران تعاريف متفاوتي ارائه شده است بطور مثال : كارل منينجر[1] ‌: سلامت روان را سازش فرد با جهان اطرافش با حد اكثر امكان به طوري كه باعث شادي و برداشت مفيد و مؤثر گردد، تعريف مي كند. واستون[2]: رفتارهاي عادي را كه از سوي افراد عادي سر مي زند را نشانه اي از سلامت رواني مي داند. كينز برگ[3] ‌: سلامت روان را تسلط و مهارت در ارتباط صحيح با محيط به ويژه در سه فضاي مهم زندگي، عشق، كار و تفريح مي داند. به نظر وي استعداد يافتن در ادامه كار، داشتن محيط خانوادگي خردسند، فرار از مسائلي كه با قانون درگيري دارد، لذت بردن از زندگي و استفاده درست از فرصتها ملاك تعادل و سلامت روان است (ميلاني فر،1370) سازمان بهداشت جهاني سلامت روان چنين تعريف مي كند « سلامت رواني در درون مفهوم كلي بهداشت جاي مي‌گيرد و سلامت رواني يعني توانايي كامل براي ايفاي نقشهاي اجتماعي رواني و جسمي بهداشت تنها نبود بيماري يا عقب ماندگي نيست (حمزه گنجي، ۱۳۷۶) ...

...

 


 

[1] Carl Manager

 

[2] Vaston

 

[3] Keynes Berg

...

 

 

2-7- سلامت روان از ديدگاههاي مختلف                                                          

 

2-7-1- از نظر آمار دانان

 

 كساني كه با آمار سر و كار دارند براي تعريف افراد بهنجار از ميانگين يا منحني توضيع عمومي استفاده مي‌كنند و افراد جامعه را با خصويات افراد ميانگين مقايسه مي‌كنند اين روش جنبه آماري دارد و فاقد جنبه‌ي باليني و درماني است برابر اين ديدگاه كساني كه از ميانگين جامعه انحراف دارند از بهداشت رواني بهرمند نمي باشند ( احمدوند،‌ ۱۳۸۲).

 


2-7-2- از نظر پزشكان

 

پزشكان سالم بودن را نداشتن علايم بيماري تلقي مي كنند. اين استدلال در مورد برخي از بيماريهاي جسمي نظير بيماريهاي عفوني ممكن است صدق كند ولي در مورد بيماريهاي رواني قابل تعميم نيست (ميلاني‌فر،1370).

 

2-7-3- روانپزشكان  

 

 اكثر روانپزشكان توانايي سازش با محيط، انعطاف پذيري، قضاوت عادلانه و منطقي در مواجهه با محدوديتهاي و فشارهاي رواني را ملاك سلامت و تعادل روان مي دانند و هدف اصلي از درمان بيماران رواني نيز قادر كردن آنها به زندگي در خانواده و اجتماع و به اصطلاح سازش با محيط است (احمدوند، ۱۳۸۲)
روانپزشكان فردي را از نظر رواني سالم مي دانند كه بين رفتار و كنترل او در برخورد با مشكلات اجتماعي تعادلي وجود داشته باشد. انسان و رفتارهاي او در مجموع يك سيستم تلقي مي شود. برابر اين نگرش سيستمي عوامل متنوع زيستي انسان برعوامل رواني اجتماعي او اثر گذاشته و برعكس از آن اثر مي پذيرد. از اين رو در بهداشت رواني آنچه مورد بحث قرار مي گيرد پديده هاي است كه در اطراف انسان وجود دارد و بر كل سيستم او تأثير مي گذارند و يا از آن متأثر مي شوند ( ميلاني فر، ۱۳۷۰) ...

...

 

خريد

برچسب ها : مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت رواني , مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت رواني


برچسب: مباني و پيشينه نظري بهداشت و سلامت رواني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۲:۲۶ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

مباني نظري و پيشينه معناي زندگي

مباني نظري و پيشينه معناي زندگي

مباني نظري و پيشينه معناي زندگيدسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 41 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 33

مباني نظري و پيشينه معناي زندگي

 

خريد

در 33 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

معناي زندگي

در تعريف معناي زندگي بايد گفت زندگي براي مردم زماني معنادار است كه آنها بتوانند الگو يا هدفي را در رويدادهاي زندگي براي خود در نظر بگيرند. در نقطه مقابل زندگي زماني بي معنا است كه به نظر برسد همه چيز فرو ريخته است و نمي توان هيچ احساسي را در ماوراي آنچه انجام مي شود يا رويدادهاي كه در زندگي اتفاق مي افتد، پيدا كرد . معناي زندگي به محتوايي اشاره مي كند كه مردم زندگي خود را از آن آكنده مي كنند و به زندگي خود شكل و جهت مي دهند و در ارتباط با هدف ها و ارزش هاي زندگي است (جيكابسون ، 2008).

معناي زندگي يكي از عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي است . توجه به ادراكات افراد درباره عوامل شخصي زندگي آنها نقش مهمي را در كيفيت زندگي آنها ايفا مي كند (لواسور تريبل، 2009). همچنين مطالعات نشان مي دهد كه افرادي با نمره هدف بالاتر در زندگي ( يعني معنايي بالاتر )، همراه با خودپذيري بيشتر ( كرامبو و ماهوليك، 1969) ، رضايت بيشتر در زندگي (ركروكازين، 1979) مسئوليت پذيري و خودكنترلي بالاتر (سيمون، 1980) و خوب بودن ( لازوراس و ديلونگيس، 1983) مي باشد كه همگي از مؤلفه هاي كيفيت زندگي مي باشد.

بائسگي براي زن زماني است كه او توقف مي كند و باورهاي خود را نسبت به خود و دنياي اطرافش مرور مي كند و ممكن است يك زن به سويي گام بردارد كه تا كنون خواستار آن بوده ولي عملي نشده است (كينگ، هانتر، هريس، 2005). درنتيجه يكي از تغييراتي كه هم زمان با شروع يائسگي و ورود به ميانسالي در زنان ايجاد مي شود، ابهام و تغيير در معناي زندگي و گاه رسيدن به هدف هاي خاص و گاهي نيز به پوچي و بي هدفي است كه تاكيد بر مفهوم معنا را براي اين گروه از زنان مفيد مي سازد.

تصوير بدن كه به معناي احساسات، نگرش ها و ارزش هاي يك فرد درباره بدن و كاركرد آن باشد (هابلب و كوئين لان، 2003) نيز ( كه در اين تحقيق شامل سه متغيير رضايت از نواحي بدن، ارزيابي ظاهري و ارزيابي سلامتي مي باشد ) كه يكي از عناصر اصلي كيفيت زندگي نگرش فرد است كه شامل نگرش درباره خود از جمله تصوير ذهني از تن و نگرش درباره درمان و علايم بيماري مي باشد ( بلاندر، 1994). تصوير بدني مهم ترين بخش تصور فرد از خود است ؛ زيرا ظاهر فيزيكي فرد، اولين ويژگي است كه در برخورد افراد با فرد ديگر، مورد قضاوت قرار مي گيرد (دلامتر، 2003).

نگراني درباره ي معنا و هدف زندگي يكي از ويژگي هاي بشر به عنوان يك موجود متفكر و كاوشگر است. ديگر موجودات عالم، مسير طبيعي زندگي خود را از ابتدا تا انتها بدون پرسش و سوال و چون و چرا طي مي كنند. اين از شكوه يا شوربختي بشر است كه در طول تاريخ، دم به دم اين پرسش را براي خود و ديگران مطرح ساخته است و چرايي هستي را زير سوال برده است. انسان همواره يك ميل قوي براي درك خود و دنياي اطراف خود داشته و به منظور حمايت از اين ميل، فعاليتهاي رفتاري وشناختي متعدد ومتنوعي انجام داده است (اپستين، 1985؛هين، پرولكس و ووهس، 1006؛ هگينس ، 2000؛ جانوف- بولمن ، 1992؛ ريف و ساينگر ، 1998). استيگر، كاشمن، ساليوان و لورنتز (2008)، بيان مي كنند افراد زماني كه حضور معنا را در زندگي تجربه مي كنند خود و جهان بيروني را يگانه و منحصر به فرد يافته وهر آنچه را كه سعي دارند در زندگي انجام دهند به خوبي ميشناسند. به همين دليل، انسانها در پي يافتن معني زندگي خويش هستند ؛ اما اين معنا را با درجات و ميزان متفاوتي از فعاليت جست وجو ميكنند. در واقع، تلاش براي يافتن معنايي در زندگي، نيرويي اوليه است نه نمودي ثانوي كه از تحريك غرايز سرچشمه گرفته باشد . اين معنا براي هر فرد ويژه و يكتا است و فقط اوست كه بايد و شايد آن را انجام مي دهد؛ فقط در آن صورت است كه اين نيروي معناجويي يا معناخواهي وي را راضي خواهد كرد (فرانكل، 1386). بين سان، معناجويي را نه تنها ميتوان تجلي واقعي انسان بودن بشر دانست، بلكه يك معيار براي بهداشت و سلامت روان نيز هست (فرانكل ،1375). ...

...

 

2-3-1.رابطه معناي زندگي و خوش بيني با بهزيستي ذهني

يكي از سازه هايي كه در سال هاي اخير توسعه پيدا كرد و به عنوان شاخص بهزيستي مورد توجه قرار گرفت «معناي زندگي» است. تعريف معناي زندگي در حوزه هاي مختلف متفاوت است به دليل اين كه تعريف جهاني از معنا كه بتواند مناسب زندگي هر كس باشد وجود ندارد و هر كس بايد خودش در زندگي معنايي داشته باشد. بامستير (1991) بيان كرد احساس معنا از طريق برآورده شدن نيازهاي اوليه به هدفمندي كارآمدي و خودارزشمندي تحقق مي يابد و ديگر پژوهشگران اشاره كردند كه تحقق معنا بااهميت عملي وتصميم گيري روزانه ارتباط دارد. ويكتور فرانكل (1385) بر معناجويي افراد در زندگي باور داشت. او بيان كرد كه رفتار انسان ها نه بر پايه نظريه فرويد و نه بر پايه نظريه قدرت طلبي آدلر است بلكه انسان ها در زندگي به دنبال معنا و مفهومي براي زندگي خود مي باشند. اگر فردي نتواند معنايي در زندگي خويش بيابد احساس پوچي به او دست مي دهد و از زندگي نا اميد مي شود و ملامت و خستگي از زندگي تمام وجودش را فرا مي گيرد. الزاماً اين حس منجر به بيماري رواني نمي شود بلكه پيش آگهي بدي براي ابتلا به اختلاف ها است بنابراين فرانكل بهزيستي را در يافتن معنا و مفهوم زندگي مي داند. ...

 

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه معناي زندگي , مباني نظري و پيشينه معناي زندگي


برچسب: مباني نظري و پيشينه معناي زندگي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۱:۴۱ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

مباني نظري و پيشينه درگيري تحصيلي والدين با دانش آموزان

مباني نظري و پيشينه درگيري تحصيلي والدين با دانش آموزان

مباني نظري و پيشينه درگيري تحصيلي والدين با دانش آموزاندسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 37 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 25

مباني نظري و پيشينه درگيري تحصيلي والدين با دانش آموزان

 

 

خريد

مباني نظري و پيشينه درگيري تحصيلي والدين با دانش آموزان

در 25 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

درگيري والدين در امور تحصيلي

نقش والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان   

     صاحب نظران تعليم و تربر اين عقيده اند كه والدين با همكاري و كمك به معلمان، در زمينه ي پيشرفت تحصيلي فرزندان خود مي توانند بسيار مؤثر واقع شوند. اين مسأله به خصوص در دوره ابتدايي بسيار حائز اهميت است. تحقيقات نشان مي دهد پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه والدين آن ها افرادي آگاه و باسواد هستند و بهتر به راهنمايي آن ها مي پردازند بيشتر است(آرمند،1387). 

اگر دقت كنيم متوجه مي شويم كه گاهي يك جمله ي كوتاه مفهوم وسيعي را مي رساند كه شايد يك كتاب نتواند به آن اندازه مطلب را ادا كند. بعضاً به مناسب سخن زيباي امام سجاد(ع) كه مي فرمايد:" پدر و مادر اگر بخواهي بداني كه فرزند چه حقي بر گردن تو دارد كافي است بداني كه او از توست". سلامت و ناخوشي، دانايي و ناداني، هوشياري و كم هوشي، ادب و بي ادبي، شادماني و غمگيني و ... همين طور است، و فرزندان هر چه دارند عمدتاً از والدين خود دارند، چه از راه توارث و چه از طريق تربيت. و همين موضوع نمايانگر مقام مادري و پدري و مسووليت بسيار سنگين والدين مي باشد(صدري، 1388).

مسأله ي درس و پيشرفت درسي فرزندان هم جدا از اين موضوع نيست يعني امر پيشرفت تدرسي يك امر مجرد نيست كه بتوان آن را جدا از مسايل ديگر مورد بحث قرار داد. به طور كلي خواندن و يادگيري مستلزم وجود شرايط اوليه و ثانويه است. شرايط اوليه يعني استعدادهاي نفساني، مثل هوش و حافظه، يا سلامت بدن و شرايط ثانويه مانند محيط مناسب آرامش رواني، وسايل ضروري كه همه اين ها به هر حال به والدين ارتباط دارد و اين شرايط چيزهايي نيست كه بگوييم خاص درس خواندن يا مدرسه رفتن است و لذا موضوع و چگونگي درس خواندن يك كودك يا نوجوان به تمام مسايل زندگي او مربوط مي شود(صدري، 1388).

موضوع پيشرفت درسي فرزندان يك خانواده يا عقب ماندگي آنان به نسبت قابل توجهي به ميزان هوش، حافظه و وضع جسماني بستگي دارد و اين مسايل چيزي نيست كه يكباره از آغاز هفت سالگي كه كودك راهي مدرسه مي شود تحول يافته، كودك را آماده درس خواندن و يادگيري كند يا اجتماعي بودن را به او بياموزد. البته نبايد فراموش كرد كه انسان حتي قبل از تولد، مسايل تربيتي دارد مثلاً نوع تغذيه مادر و حالات رواني او در جنين مؤثر است. طبيعي يا سخت بودن عمل زايمان، طولاني يا كوتاه بودن آن، كيفيت شير دادن به كودك، نوع شير(اگر به عللي از شير مادر محروم شود)، چگونگي پرورش كودك تا شش سالگي از لحاظ بدني و رواني، رفتار و ارتباط عاطفي والدين(زن و شوهر) با همديگر، همه و همه مقدماتي است كه به صورت سه دوره از كودكي تا شش سالگي پشت سر گذاشته مي شود و فرزند ما با اين مقدمات وارد متن دوره دبستان مي شود(صدري، 1388).

بنابراين، شناخت دوره هاي حساس تربيتي يعني كودكي و نوجواني براي والدين و ساير مربيان از اهميت خاصي برخوردار است. ويژگي هاي رواني و مسايل جسماني در دوره هاي تا شش سالگي تا دوازده سالگي و تا پانزده سالگي و بالاخره از از پانزده تا هجده سالگي كه تقريباً دوره دوم نوجواني محسوب مي شود، بايد مورد توجه والدين باشد تا برخوردهاي لازم و عواطف شايسته تنظيم شود. مثلاً والدين بايد بپذيرند كه پايان شش سالگي براي آغاز دوره دبستان بعد از مطالعات و بررسي هاي لازم تعيين شده بنابراين شتاب زدگي جهت فرستادن فرزند خود به مدرسه زودتر از موقع مناسب، نه تنها مفيد نخواهد بود چه بسا متضمن ضررهايي در آتيه باشد كه گاهي جبران ناپذير مي نمايد(صدري، 1388). ...

...

 

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه درگيري تحصيلي والدين با دانش آموزان , مباني نظري و پيشينه درگيري تحصيلي والدين با دانش آموزان


برچسب: مباني نظري و پيشينه درگيري تحصيلي والدين با دانش آموزان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۰:۵۵ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مستقيم مباني نظري و پيشينه پژوهش شادكامي در روانشناسي

مباني نظري و پيشينه پژوهش شادكامي در روانشناسي

مباني نظري و پيشينه پژوهش شادكامي در روانشناسيدسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 307 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 55

مباني نظري و پيشينه پژوهش شادكامي در روانشناسي

 

 

خريد

مباني نظري و پيشينه پژوهش شادكامي در روانشناسي

در 55 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

شادكامي[1] در روان شناسي:

      شادكامي هدف مشترك تمام افرادي است كه به سمت نيل به آن در تكاپو هستند، اما براي بسياري از مردم اين هدف به طور ناكام كننده اي دور از دسترس باقي مانده است. زندگي مدرن براي انسان هاي امروزي بركاتي به همراه داشته است. فن اوري پزشكي مرگ و مير كودكان را در بسياري از بخش هاي دنيا كاهش داده است. بسياري از امراضي كه اجدادمان را تهديد مي كرد ريشه كن شده است. درد روان شناختي، افسردگي و اضطراب را مي توان با ليتيوم[2]، پروزاك[3] و ساير داروهاي روان گردان تخفيف داد. نيروهاي متخاصم محيطي دارويني از قبيل سرما، گرما، انگل ها، شكارچيان و كمبود غذا ديگر تهديد كننده جان انسان ها نيستند و مردم در قياس با اجدادشان در رفاه حيرت انگيزي به سر مي برند(مظفري،1382).

محيط هاي متراكم زندگي كه توسط هزاران انسان ديگر احاطه شده است، احساس گمنامي و ناتواني در سازمان هاي بزرگ و در عين حال، محروم ماندن از حمايت هاي اجتماعي خويشاوندان گسترده منجر به آسيب هاي گوناگوني شده است. انسان هاي قديم ممكن بود با يك يا دو جين انتخاب بالقوه همسر رو به رو باشند اما انسان هاي جديد با هزاران انتخاب بالقوه همسر مواجه هستند. آن ها به وسيله تصاوير جذاب رسانه ها بمباران مي شوند كه در نتيجه ممكن است باعث انتظارات نامعقول در مورد كم و كيف همسران قابل دسترس گردد. به عقيده روان شناسان تكاملي رگ بار تصاوير جذاب انسان هاي ديگر ممكن است مشكلات روان شناختي و اجتماعي به همراه داشته باشد. مثلا در يك سري مطالعات مشاهده شده است كه مواجهه متعدد با تصاوير زنان زيبا، باعث كاهش تعهد مردان نسبت به همسرشان مي شود(مظفري،1382).

2-2-2-1. شادكامي و مفهوم آن

    در يكي دو دهه اخير رويكرد روانشناسي مثبت مورد توجه روانشناسان بسياري قرار گرفته است (سليگمن[4] و سكزنتمي هالاي [5](2001). يكي از مباحثي كه در سال هاي اخير در رويكرد روانشناسي مثبت مورد توجه قرار گرفته است، مبحث شادي[6]  است.

واژه شادي مفهومي روانشناختي است كه داراي تعاريف و ابعاد مختلفي مي باشد. در واژه نامه ها، شادي با واژه هايي هم چون خوشحالي، شادكامي، خوشي و نشاط هم معنا دانسته شده است (معين،1371). در سطح عموم مردم شادي، بودن در حالت خوشحالي و سرور يا ديگر هيجانات مثبت، رضايت از زندگي و فقدان افسردگي و ديگر عواطف منفي است. در مباحث روانشناختي شادي به عنوان يكي از  هيجانات مثبت طبقه بندي شده است كه انسان ها در فعاليت هاي روزمره خود آن را تجربه مي كنند.

در تبيين شادكامي ، دو مكتب اصلي تفكر وجود دارد : لذت گرايي [7]يك نظريه روان شناختي است كه طبق آن ، ارگانيزم به منظور جستجوي لذت و دوري از درد انگيخته مي شود(فرانكن[8]،1998). لذت گرايي به طور كلي شامل احساساتي است كه نتيجه اي از درون شد[9] به نظام هاي حسي پنج گانه است. به اين ترتيب، شادكامي طبق اصل لذت گرايي، بيشينه كردن اثرهاي مثبت نظام هاي حسي متفاوت است . اما شادكامي يك مفهوم بسيار پيچيده است .تئوري هاي شناختي، ديدگاهي ديگر ارائه كرده اند: لازاروس [10]، نظريه پرداز شناختي هيجان، شادكامي را به عنوان هيجاني تعريف كرده است كه نتيج هاي است از به وجود آوردن پردازشي قابل استدلال در جهت فهم يك هدف (داناولد[11]، 1997). ..

...


[1] - Happiness

[2] - lithium

[3] - prozac

[4] - Selligman

[5] - Scikszentimihaly

[6] - Happiness

[7] . hedonism

[8] . Franken

[9] . input

[10] . Lazarus

[11] -Danaveld

...

2-2-2-6. شادكامي و تفاوت هاي وابسته به سن:

     به طور كلي مردم شاد هستند(دينر و دينر،1996)، در بين پژوهشگران اين سؤال مطرح است كه آيا اين نماي مثبت در طول زمان تغيير مي كند يا خير؟ آيا بهزيستي در طي دوره زندگي پايا باقي مي ماند يا دستخوش تغيير مي شود؟ اگر تغييري صورت مي گيرد آيا افراد در سنين پيري سال هاي طلايي را تجربه مي كنند؛ يعني رضايت و خرسندي بيشتري را تجربه مي كنند يا سنين ميان سالي زمان بحران است و سنين پيري به واسطه فقدان هاي چندگانه با افسردگي بيشتري همراه است و منجر به ديد منفي به زندگي مي شود؟

نظريه هاي اوليه براي نشان دادن روندهاي تحولي[1] ممكن در عاطفه، به اين نتيجه رسيدند كه سير بهزيستي هيجاني موازي با عملكرد جسمي است. بدين ترتيب كه در جواني، به بالاترين سطح مي رسد و بعد از آن افت مي كند(بنهام،1951[2]؛ بوهلر[3]،1935). به علاوه در رويكردهاي پيشين سنين ميانسالي به واسطه پرسيدن اين سؤال از خود كه در زندگي هدفمان چه بوده و هم چنين به واسطه رو به رو شدن با افسردگي ناشي از تصور مرگ، اين دوره به عنوان نقطه عطفي براي بحران ها مورد ملاحظه قرار مي گرفت(لاوتون، كلبان و دين[4]، 1993). به هر حال يافته هاي تجربي از اين نظريه ها حمايت نكرده اند. هم مطالعات قبلي و هم مطالعات اخير تفاوت هاي سني ناچيزي در رضايت از زندگي و بهزيستي يافته اند. به علاوه محققين دريافتند شواهدي دال بر بحران ميانسالي با شكست رو به رو شده اند(مك كري و كوستا[5]، 1990، كوپر[6] و هلمز[7]، 1997). ...

....


[1] - Developmental trends

[2] - Benham

[3] - Buhler

[4] Levinson

[5] - McClure, R. F., & Kuosta, M

[6] - Cooper

[7] - Holmes

...

 

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش شادكامي در روانشناسي , مباني نظري و پيشينه پژوهش شادكامي در روانشناسي


برچسب: مباني نظري و پيشينه پژوهش شادكامي در روانشناسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۰:۱۹ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مستقيم مباني نظري و پيشينه پژوهش باورهاي خودكارآمدي

مباني نظري و پيشينه پژوهش باورهاي خودكارآمدي

مباني نظري و پيشينه پژوهش باورهاي خودكارآمديدسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 58 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 68

مباني نظري و پيشينه پژوهش باورهاي خودكارآمدي

 

خريد

مباني نظري و پيشينه پژوهش باورهاي خودكارآمدي

در 68 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

مفهوم  باورهاي خودكارآمدي                 

     خودكارآمدي[1]، درجه اي از احساس تسلط فرد در مورد توانايي اش براي انجام فعاليت هاي خاص مي باشد. تئوري خودكارامدي بندورا به نقش اعنماد و اطمينان و عزت نفس فرد نسبت به توانايي هايش در انجام رفتار خواسته شده از وي تأكيد دارد(بندورا و آدامس[2]،2002). به عبارت ديگر، خودكارآمدي اطميناني است كه شخص، رفتار خاص را با موقعيت به اجرا مي گذارد و انتظار نتايج به دست آمده را دارد(بندورا و اسحانك[3]،2004).  در واقع خودكارآمدي به قضاوت فرد در بارة آنچه فرد فكر مي كند، مي تواند انجام دهد، نه آنچه انجام داده است، گفته مي شود (احمدي، 1386).

 خودكارآمدي يكي ازمفاهيم مهم و مؤثر و مكانيسم اساسي در نظريه شناختي اجتماعي بندورا است. بندورا( 1977)، خودكارآمدي را توجه به باورها يا قضاوت فرد نسبت به توانا يي هاي خودش در انجام وظايف و مسؤوليت ها مي داند. اين نظريه خودشناسي را اساس تصميم گيري مي داند و همچنين ويژگي هاي انسان را مورد توجه قرار مي دهد. هم چنين در اين ديدگاه رفتار آدمي نه تنها در كنترل عوامل بيروني و محيطي نيست بلكه فرآيندهاي شناختي نقش تعيين كننده در رفتار دارند. فرآيندهاي شناختي به عنوان بخشي از آسيب شناسي رواني موجب انتظارات و ادراكات نادرستي مي گردد كه فرد از كارآمدي خود دارد و اين انتظارات مي تواند به اضطراب و اجتناب هاي دفاعي از موقعيت هاي تهديد كننده منجر شوند(پاجاريس[4]، 2002).  

در نظام بندورا، منظور از "خودكارآمدي" احساس شايستگي، كفايت و قابليت در كنار آمدن با زندگي است. برآورده نمودن و حفظ معيارهاي عملكرد، خودكارآمدي را افزايش مي دهد، ناكامي در برآوردن و حفظ آن معيارها، ان را كاهش مي دهد. را ه ديگري كه بندورا خودكارآمدي را شرح داده، برحسب ادراك ما از درجه كنترلي كه بر زندگي خود داريم، مي باشد. افراد مي كوشند بر رويدادهايي كه زندگي آنان را تحت تأثير قرار مي دهند، اعمال كنترل نمايند. با اعمال نفوذ در موقعيت هايي كه آنان مي توانند مقداري كنترل داشته باشند، بهتر مي توانند آينده مطلوب را تحقق بخشيده و از نتايج نامطلوب ممانعت به عمل آوردند. تلاش براي اعمال كنترل بر شرايط زندگي، تقريبا بر هر فردي حكمفرماست، زيرا اين كار مي تواند منافع شخصي و اجتماعي بي شماري را براي آنان تأمين نمايد. توانايي تأثيرگذاري بر پيامدها، آنان را قابل پيش بيني مي سازد. قابل پيش بيني بودن، آمادگي سازش يافتگي را پرورش مي دهد. نااميدي در اعمال نفوذ بر اموري كه به صورت نامطلوب بر زندگي فرد تأثير مي گذارند، نگراني، دلسردي و نااميدي را پرورش مي دهد(بندورا،1995).

در چارچوب نظريه ي بندورا، افراد با باورهاي خودكارآمدي قوي نسبت به افرادي كه باورهاي ضعيفي دارند در انجام تكاليف كوشش و پافشاري بيشتري از خود نشان مي دهند و در نتيجه عملكرد آنان در انجام تكليف بهتر است(بندورا،1993). ...

...


[1] - Self- efficacy

[2] - Bandura A, Adams NE

[3] - Bandura A, Schunk DH

[4] -Pajares

...

2-2-1-2 مباني نظري خودكارآمدي      

     نظريه شناختي- اجتماعي در نظريه يادگيري ريشه دارد. در آغاز، اين ديدگاه به نظريه ي يادگيري- اجتماعي مشهور بود. يكي از رايج ترين نظريه هاي شخصيت در جامعه دانشگاهي همين ديدگاه است و در جامعه روان شناسان باليني طرفداران آن رو به افزايش است. در اين نظريه بر ريشه هاي اجتماعي رفتار و اهميت فرآيندهاي شناختي و تمام ابعاد زندگي يعني انگيزش، هيجان و عمل تأكيد مي گردد. براساس اين ديدگاه انسان به عنوان موجودي فعال بوده و بر رويدادهاي زندگي خود تأثيرگذار است، هم چنين انسان نه صرفا تحت تأثير نيروهاي دروني بوده و نه اين كه تنها از محرك هاي بيروني تأثير مي پذيرد بلكه آنان به طور فعال در انگيزه ها و اعمال خودشان نفوذ دارند(وقري، 1380).

در ميان ابعاد مختلف شخصيت كه در نظريه بندورا مطرح شده است مفهوم خودكارآمدي يا توانايي ادراك شده فرد در انطباق با موقعيت هاي خاص جايگاه ويژه اي دارد. هم چنين هيچ كدام از مكانيسم هاي اساسي با نفوذتر از باورهاي افراد در مورد قابليت ها و ظرفيت هاي خود براي اعمال كنترل بر سطح رويدادهاي مؤثر زندگي نيست. باورهاي خودكارآمدي بر اين كه افراد چگونه رفتار مي كنند، اثر مي گذارد(بندورا، 1993). تفكر، احساسات، رفتار انسان در موقعيت هايي كه به توانايي خود اطمينان دارد از زماني كه فرد در موقعيت ديگري در خود احساس امنيت و شايستگي نمي كند، متفاوت است. به طور كلي، انسان زماني كه فكر مي كند كاري از توانايي او فراتر است از آن كار سر باز مي زند اما كارهايي را كه در حد توانايي خود مي بيند، انجام مي دهد(فراهاني، 1378).

2-2-1-3 انتظارات كارآمدي 

بندورا اعتقاد دارد كه دو نوع انتظارات وجود دارد: 1- انتظارات پيامد[1] 2- انتظارات كارآمدي[2]

2-2-1-3-1. انتظارات پيامد

انتظارات پيامد برآورد شخصي از رفتار معيني است كه اگر انجام شود به پيامد خاصي خواهد انجاميد(كوپر[3] و پروين[4]،1998). يا به عبارت ديگر انتظارات پيامد مستلزم داوري فرد در اين باره است كه آيا رفتار خاصي پيامد به خصوصي را توليد خواهد كرد؟ به طور كلي چهار عامل تعيين كننده انتظارات پيامد است(ريو[5]،1378). ...

...


[1] - Outcome expectations

[2] - Efficacy expectations

[3] - Cooper

[4] - Pervin

[5] - Reeve

...

 

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش باورهاي خودكارآمدي , مباني نظري و پيشينه پژوهش باورهاي خودكارآمدي


برچسب: مباني نظري و پيشينه پژوهش باورهاي خودكارآمدي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۴۹:۳۲ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مستقيم مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات (فصل دو)دسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 56 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 65

مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات (فصل دو)

 

خريد

مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات (فصل دو)

در 65 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

فناوري اطلاعات

فناوري عبارت است از كاربرد نظام دار مفاهيم علوم رفتاري و علوم ديگر براي حل مشكلات. اصطلاحاتي كه در اين تعريف  بايد شناخته شوند عبارتند از:

1- "كاربرد نظام دار" بدان معناست كه همه اجزاء در اجزاء ديگر تأثيرگذارند و اجزاء ديگر موجود در محيط نيز آنها را تحت تأثير قرار مي دهند.

2-كلمه " كاربردي" به معناي تبديل و به اجرا درآوردن دانش هاي ديگر براي حل مشكل از طريق به كارگيري راهبردها و فنون طراحي است؛ بنابراين راهبردها و ( نقشه ي اجراي عمل ) فنون (وسايل عملي يا تثبيت شده براي انجام دادن كار) از واحدهاي اصلي فناوري به شمار مي روند؛ به عبارت ديگر، راهبردهاي انتخاب شده براي حل مشكل با نقشه اجراي عمل يكسان است، در حالي كه روش هاوت دابير به كاراندازي راهبردها با فنون برابر است. در تأييد تعريف ارائه شده، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف) فناوري مستقل از ارزش خاص است؛ استفاده صحيح ياناصحيح از آن به نظام ارزشي افرادي كه آن را به كار مي گيرند بستگي دارد.

ب) كاربرد راه حلهاي فني براي حل مشكل گاه ممكن است مشكلات ديگري را به وجود آورد كه از مشكل اصلي جدي تر است.

ج) كاربرد فناوري بايد پس از تعيين برتري نتايج مطلوب بر نتايج نامطلوب انتخاب شود (ذوقن، 1383).

فناوري هاي اطلاعات به طور كلي به فناوري هايي گفته مي شود كه براي جمع آوري، ذخيره، ويرايش و انتقال اطلاعات به شكل هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد (جاگرو لوكمن، 1997) دبيرخانه ي شوراي عالي انفورماتيك ايران (1378 به نقل از صالحي، 1382) فناوري اطلاعات را اين گونه تعريف مي كند: " فناوري اطلاعات به مجموعه ي به هم پيوسته از روش ها، سخت افزارها، نرم افزارها و تجهيزات ارتباطي كه اطلاعاتي را در اشكال گوناگون (صدا، تصوير و متن،جمع آوري، ذخيره سازي، بازاريابي، پردازش، انتقال و يا عرضه مي كند،اطلاق مي شود).

فناوري اطلاعات مجموعه اي از سخت افزار، نرم افزار و فكر افزار است كه گردش اطلاعات را مسير و بهره برداري از آن را فراهم مي سازد. در واقع فناوري اطلاعات عبارت است از: همه شكل هاي فناوري كه براي ايجاد، ذخيره و استفاده از انواع مختلف اطلاعات (شامل اطلاعات تجاري، مكالمات صوتي، تصاوير متحرك و داده هاي چندرسانه اي) به كار مي رود(صنايعي، 1383).

فناوري اطلاعات و ارتباطات

فاوا كه عبارت است از گردآوري، سازمان دهي، ذخيره سازي و بازتاب اطلاعات در قالب صوت و متن هاي نوشتاريو عددي كه با استفاده از ابزارهاي رايانه اي و به كارگيري سيستم هاي مخابراتي محقق مي شود. فاوا مشخصه هاي فراواني دارد كه از ميان آنها مي توان فعاليت گسترده اطلاعاتي و ارتباطي، ارتباط شبكه اي سهل و آسان در ميان استفاده كنندگان را به عنوان مشخصه هاي اصلي آن برد (جارياني، 1382).

" آي تي" تركيبي از حروف اول كلمه هاي اطلاعات و فناوري است كه در نهايت، تركيب اين دو پديده با عنوان فناوري اطلاعات مطرح مي شود و هدف آن دسترسي كاربر به گنجينه دانش بشري است. در سال هاي اخير اين مفهوم به صورت " آي سي تي" تغيير يافته است و هدف آن تسهيل و تسريع دسترسي به اطلاعات از طريق ابزارها و فنون ارتباطات است." آي سي تي" ابزار بسيار قدرتمندي است كه ما ناچاريم با آن مواجه شويم؛ چرا كه در دنياي امروز كه " آي سي تي" نه تنها دائما در درون خود در حال رشد و نوسازي است، بلكه با نفوذ سريع و خزنده خود توانسته است در ميدان علم و عمل وارد شود و دگرگوني هاي وصف ناپذيري در زمينه هاي گوناگون پديد آورد." آي سي تي" شايد بيش از همه، زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزش و پرورش ما را تحت تأثير ويژگي هاي خود قرار داده است و ميزان اين تغييرات به قدري سريع و درخور توجه است كه حتي براي لحظه اي هم نمي توان از آن غافل شد. به بياني ساده تر، مي توان گفت كه فناوري اطلاعات و ارتباطات به مثابه يكي از جديدترين فناوري هاي ساخته شده به دست بشر، توانايي گردآوري، سازماندهي، ذخيره و بازتاب اطلاعات را در قالب صوت و تصوير، متن هاي نوشتاري و عددي دارد كه اين كار با استفاده از ابزارهاي رايانه اي و به كارگيري سيستم هاي مخابراتي محقق مي شود. ...

...

فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش هاي جديد دبير و دانش آموز

تكنولوژي جديد براي دبيران فرصتي فراهم مي آورند تا بر طبق رويكرد ساختارگرايي اجتماعي، يادگيري را به شكل تعاملي و مشاركتي ارائه دهند. بر طبق اين رويكرد، محيط هاي يادگيري، دانش آموز محور مي شود و نقش دبير به تسهيل كننده تغيير مي يابد. در اين محيط ها يادگيرندگان از يادگيري با هم لذت مي برند. اين رويكرد به تفاوت هاي فردي كه در زمينه هاي اجتماعي اتفاق مي افتد، توجه دارد و معتقد است كه همياري ميان افراد در يك جامعه ياد گيرنده، اساس هرتجربه آموزشي است (مائور، 2003). يك دبير خوب، در اين محيط كه رويكرد غالب ان رويكرد ساختارگرا و سرشار از اطلاعات و رسانه هاي گوناگون براي دسترسي به اطلاعات است، نه تنها بايد از توانايي تعليم دادن برخوردار باشد، بلكه بايد بتواند در كلاس نيز رفتار شايسته اي داشته باشد و براي انتخاب عاقلانه و استفاده خلاقانه تر از كامپيوتر و ديگر وسايل مربوط به تكنولوژي، نه تنها در به كارگيري فاوا ، بلكه در استفاده از كليه تكنولوژي هاي آموزشي از مهارت و دانش كافي برخوردار باشد.

ظهور فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، تغييرات فراواني را در موقعيت و نقش دبيران ايجاد كرده است. دبير ديگر تنها منبع اطلاعاتي به شمار نمي رود؛ اما مي تواند نحوه يافتن منابع مختلف را آموزش دهد. دبير امروز ديگر تمامي پاسخ ها را نمي داند و ديگر به عنوان فردي كه تمامي مسائل و راه حل آنها را مي داند، مطرح نيست؛ ولي نقش مهم خود را به عنوان مشاور و تسهيل كننده امر يادگيري پذيرفته است و مي تواند به دبيري تبديل شود كه با انجام ماهرانه كارها، دانش آموزان را به يادگيري تشويق مي كند. ...

...

 

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات (فصل دو) , مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات


برچسب: مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات (فصل دو)، مباني نظري و پيشينه پژوهش فناوري اطلاعات و ارتباطات،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۴۸:۳۵ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مستقيم مباني نظري و پيشينه سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش)

مباني نظري و پيشينه سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش)

مباني نظري و پيشينه سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش)دسته: مباني و پيشينه نظري

فرمت فايل: doc
حجم فايل: 53 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 50

مباني نظري و پيشينه سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش)

 

 

خريد

مباني نظري سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش)

در 50 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

 

سبك هاي هويتي

شكل گيري هويت، زمينه را براي برخي چالش هاي اساسي در سال هاي جواني مهيا مي سازد. از جمله ايجاد صميميت يا ظرفيتي براي باز بودن دوطرفه و مشاركت در روابط با ديگران.

يكي از نظريه پردازان اوليه و بزرگ در زمينه ي هويت، اريكسون مي باشد. اريكسون (1982، به نقل از مونتگومري،2005)، اين استدلال را مطرح كرده است كه كسب صميميت و هويت باليده رواني- اجتماعي فرايند هاي مرتبط باهم ولي مستقل مي باشند.

برزونسكي و كوك[1](2002)، مفهوم پيچيده ي بحران هويت كه برگرفته از مفاهيم نظريه پردازاني چون اريكسون است را در مفهوم ساده تر ديدگاه شناختي، يعني مهارت هاي مقابله اي با تاكيد بر مهارت حل مساله تبيين كرده اند. بر اساس اين الگو، برزونسكي به سه سبك هويت متمايز اشاره نموده است. اين سبك ها ناشي از استراتژي هاي حل مساله يا ساز و كارهاي مقابله اي است. برزونسكي بر اين باور است كه افراد توانايي انتخاب يكي از اين سه سبك را دارند: سبك اطلاعاتي[2]، سبك هنجاري[3]، و اجتنابي- سردرگمي[4].

سبك هويت اطلاعاتي، ظاهرا سازگارانه ترين سبك براي اداره ي موقعيت هاي روزانه مي باشد. افراد داراي سبك هويتي اطلاعاتي مجدانه در حال جستجو، پردازش و ارزيابي اطلاعات مربوط به خود هستند. اين سبب به طور مستقيم با انعكاس خود، تمركز بر مساله، سبك معرفت شناسي خود گرايانه، علاقه ي زياد به شناخت چيزهاي جديد در مورد خود، تصميم گيري بر اساس نقشه، هشياري و پذيرا بودن براي تجربه ارتباط دارد.

افراد داراي سبك هويت هنجاري، به شكل كاملا خودكار، معيارها و انتظارات افراد مهم را درون سازي مي كنند و خود را با آن تطبيق مي دهند(هيگنز، نقل از برزونسكي،2008).

سبك هنجاري شامل يك ديدگاه بسته ي ذهني، خودپنداره ي ثابت و سركوب كننده ي اكتشاف است. هدف اوليه ي آن، دفاع و حفظ ديدگاه شخصي موجود انسان است. اين افراد بسيار دفاعي هستند و علاوه بر اين، تحمل پايين نسبت به ابهام و نياز زيادي به ساختار دارند.

سبك هويتي سردرگم- اجتنابي، با تعلل ورزي و تلاش جهت طفره رفتن از تعارضات هويتي و موقعيت هاي تصميم گيري تا حدي كه امكان داشته باشد، همراه است(برزونسكي،2004). اين نوع سبك هويتي با سطح پايين خودآگاهي، هشياري و ماندگاري شناختي و با سطح بالاي راهبرد هاي تصميم گيري و شناختي ناكارآمد رابطه ي مستقيم دارد.

سبك سردرگم- اجتنابي با انطباق يابي هيجان مدار(دوريز و همكاران،2004)، و راهبرد هاي تصميم گيري ناسازگارانه مثل تعلل ورزي پيش از تصميم گيري، عقلي سازي پس از تصميم گيري و معذرت خواهي همراه است (نقل از برزونسكي،2008).

2-5- مفهوم شناسي هويت

واژة هويت يا Identity ريشه در زبان لاتين دارد و از Identitas كه از Idem يعني «مشابه و يكسان» ريشه مي گيرد. اين واژه در يك معنا به ويژگي يكتايي و فرديت، يعني تفاوت هاي اساسي كه يك شخص را از همة كسان ديگر به واسطة هويت «خودش» متمايز مي كند، اشاره دارد و در معناي ديگر به ويژگي همساني كه در آن اشخاص مي توانند به هم پيوسته باشند و يا از طريق گروه يا مقولات براساس صور مشترك برجسته اي، نظير ويژگي هاي قومي و ... به ديگران بپيوندند، دلالت دارد (بايرون، ۱۹۹۷، به نقل از فكوهي، ۱۳۸۰). ...

....


2.Berzonsky & Kuk

3.Information Style

4.Normative Style

5.Diffuse-Avoidant style

...

بحران هويت

بحران به معني تنش و تضاد يا خروج از حالت تعادل و انحراف از حقيقت است. به عبارت دقيق تر «بحران را مي‏توان موقعيت يا ظرف خاصي دانست كه بر اثر آن گروه قومي مورد نظر زنان، مردان… به سبب شرايط خاص تاريخي و يا شرايط نوظهور، از شناخت دقيق حقيقت وجودي و حقوق خويش و نيز شناساندن آنها به ديگران باز ‏مانده‏اند، به شكلي كه نه تنهـا اين گروه در اين رهگذر، بين وهم و واقعيت معلق است، بلكه ديگران نيز از شناختن درست آن، عاجز مي‏باشند.»

افراد در وضعيت بحران هويت اجتماعي، نقش خود را در گروه نمي‏دانند و در سطح كلان‏تر، جامعه كاركرد خود را از دست مي‏دهد، جامعه دچار سردرگمي و آنومي مي‏گردد، نهادهاي اجتماعي از حالت تعادل خارج مي‏شوند و منزلت اجتماعي افراد لطمه مي‏بينند. در مقابل، بحران هويت فردي به معني عدم توانايي فرد، در قبول نقشي است كه جامعه از او انتظار دارد.

مشكل‌ترين مساله جواني در رشد شخصيت و تثبيت هويت اين است كه فرد نه تنها بخواهد كه بزرگسال باشد و در همين جهت برنامه‌ريزي كند، بلكه بايد قادر به تشخيص و پذيرش نيروهاي متضاد در شخصيت خود نيز بشود و راه‌هاي موثرتر كنترل خويش را بشناسد. (حدود 20 الي 25 سالگي). چگونگي تثبيت هويت در جواني به وقايع مهم در زندگي فرد در اين دوره بستگي دارد. به عنوان مثال هويت شغلي و اجتماعي كسي كه پس از تحصيلات دبيرستاني به يكي از رشته‌هاي معلمي وارد مي‌شود، با كسي كه به يكي از رشته‌هاي مهندسي وارد مي‌شود. متفاوت خواهد بود اين هويت‌هاي گوناگون بطور مسلم تاثيرات خود را بر چگونگي ساير جوانب هويت افراد نيز به جاي خواهند گذاشت.

اگر در سال‌هاي كودكي و نوجواني خانواده بيشترين تاثير را بر شكل‌گيري هويت بر عهده داشت، اينك در دوره جواني، محيط زندگي اجتماعي و خود جوان نقش اساسي در تثبيت هويت ايفا مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه تحولات رشد دوره جواني، بيش از آنكه نتيجه يك تكامل تعامل ميان موجود زنده و محيط باشد، يك مجموعه تغييرات پي در پي متاثر از عوامل محيطي است. امروز كمتر كسي را مي‌توان يافت كه فكر كند رشد شخصيت همراه با كامل شدن رشد بدني متوقف مي‌شود. ...

...

خريد

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش) , مباني نظري و پيشينه سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش)


برچسب: مباني نظري و پيشينه سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش)، مباني نظري و پيشينه سبك هاي هويتي (فصل دوم پژوهش،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۴۷:۵۴ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري