مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري .

مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري

فايل انلاين

دانلود انلاين مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي

مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي

مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي

مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل docx
حجم فايل 96 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 60

مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي

در 60 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت docx

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت docx

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

اخلاق حرفه اي

رويكردهاي عمده در فلسفه اخلاق

در اينجا مي­توان به بيان انواع رويكردهاي مطرح در فلسفه­ي اخلاق كه عبارت­اند­از:  رويكرد وظيفه­گرايي، رويكرد نتيجه­گرايي، سودگرايي( لذت­گرا)، رويكرد فضيلت­گرا، اشاره كرد.

رويكرد وظيفه­گرايي

واژه وظيفه­گرايي[1] را نخستين بار، جرمي بنتام[2] در كتاب وظيفه­گرايي يا علم اخلاق، مطرح كرد. واژه انگليسي  Deontologismتركيبي است از Deontoبه معني «تكليف» و «وظيفه» و Logos به معناي «شناخت» (موحدي، 1389: 165). نظريات مربوط به وظيفه­گرايي نظرياتي­اند كه بدون توجه به نتايج افعال، آن­ها را ذاتاً خوب يا بد مي­دانند. موضوعي كه در اين دسته از نظريه­هاي اخلاقي تأكيد مي­شود اين است كه همه ما وظايفي را بر عهده‌داريم كه شامل اعمالي است كه بايد انجام دهيم و يا نبايد انجام دهيم. اين اعمال صرف‌نظر از پيامدي كه دارند، بر عهده ما هستند. (فرانكنا، 1385 : 47-46 ). ...


[1]. Task-oriented

[2]. Geremy Bentam

...


2-1-3- ديدگاه صاحب نظران

نگاهي به اين همه آراء و نظرات گوناگون، اين ديدگاه را منطقي و موجه ميسازد كه اخلاق موضوعي است كه با همه وقت و كوششي كه در مطالعه آن بهكار رفته، درباره آن اختلاف عقيده بسيار بوده و هنوز هم هست. چنين تشتت در آرائي را ميتوان به زمينههاي اجتماعي و فرهنگي كه خاستگاه چنين نظرياتي بودهاند، نسبت داد. شكّي نيست كه اخلاق، مفهومي وابسته به فرهنگ است و هر يك از اين نظريهپردازان و صاحبان مكاتب اخلاقي  آگاهانه يا ناآگاهانه تحت تأثير زمينههاي فرهنگي زمانه، به نظرگاههاي خاصي از مفهوم اخلاق دست‌يافته‌اند. از آنجايي كه مفهوم اخلاق  توسط انديشمندان دورههاي زماني مختلف و از زواياي مختلف مورد بحث قرارگرفته است، محقق براي تبيين نظرات انديشمندان در حوزه‌ي اخلاق اين نظرات را با توجه به حيطههاي عمدهي فعاليت انديشمندان (فيلسوفان، روانشناسان، جامعهشناسان و..) دستهبندي كرده است. در ادامه به بخشي از اين نظريات از ديدگاه انديشمندان اسلامي، فيلسوفان، روانشناسان و جامعهشناسان پرداخته خواهد شد.

2-1-3-1-  انديشمندان اسلامي

2-1-3-1-1-  ابوحامد محمد غزالي (450-505ق)

غزالي از جمله انديشمنداني است كه به سرشت پاك آدمي اعتقاد  دارد. او بر اين باور است كه با تربيت و تهذيب اخلاق، آدمي به كمال مي رسد. وي نمونه كامل اخلاق را در وجود پيامبر اكرم (ص) نشان ميدهد كه اين خود ترديدي در مبناي اسلامي فكر او باقي نميگذارد؛ چنانچه انديشه عشق الهي محبت هم، كه نزد وي به زبان علماي اخلاق«خير اعلي تلقي ميشود، به تعليم اخلاقي بيشتر رنگ تصوف ميبخشد تا رنگ فلسفي. در اين صورت ادعايي گزاف خواهد بود كه علم اخلاق وي را متأثر از ارسطو و حكماي پيشين بدانيم» (گروه نويسندگان،1372: 295). غزالي اخلاقيات را قابل تغيير و زوالپذير ميداند تا آنجا كه مينويسد: اگر علم اخلاق و تعليم و تربيت تغييرپذير نبود، توصيهها و موعظه‌ها و تأديب‌ها، كاري لغو و بيهوده بود و هرگز پيامبر(ص) نميفرمود: اخلاق خود را نيكو گردانيد. و چگونه ميتوان تغييرپذيري را نسبت به انسان انكار كرد، با آنكه اين امر در حيوانات امكانپذير است (گروه نويسندگان:1372: 303).

2-1-3-1-2-  علامه سيد محمدحسين طباطبايي(1281-1360ش)

علامه معتقد است كه ايمان و اخلاق رابطه متقابل با يكديگر دارند، به‌ طوري‌ كه ايمان به يگانگي آفريننده ازلي و ابدي اين عالم كه هيچ‌ چيز از علم و احاطه او خارج نيست و قدرتش مقهور هيچ قدرتي نميشود، پشتوانه اخلاقي بوده، و باعث پايداري فضايل اخلاقي ميگردد. از سويي ديگر، ايمان به وسيله اخلاق كريمه استوار مي شود و از ضعف مصون مي ماند. چنان‌ كه خود ايمان اساسي است كه درخت سعادت آدمي را رشد ميدهد و باعث رويش اخلاق كريمه در انسان ميگردد (اميد،1380: 52).

 ازنظر علامه، فجور و تقوا و امور اخلاقي به انسان الهام شده است و اين از خصوصيات خلقت آدمي است (طباطبايي، 1414: 298). انسان داراي فطرتي است كه جنبه عملي، او را به اعمالي فرا مي خواند كه سعادت تو را تأمين نمايد. اين مورد، همان بايدها و نبايدهاي است كه از درون انسان برميخيزند و حسن اخلاقي او را تشكيل ميدهند و انسان به‌گونه‌اي است كه فطرتاً مجهز به ملكات و اصول اخلاقي ميباشد (همان: 271-270). ...

....


پژوهش هاي پيشين

در مطالعه حاضر پژوهشگر به بررسي پژوهش هاي انجام‌شده داخلي و سپس به بيان پژوهشهاي خارجي در زمينه اخلاق حرفه اي، تحت عنوان مباني پژوهشي پژوهش، توسط شيوه‏ي مرور تجميعي به بررسي خلاصه نتايج پژوهش‏هاي پيشين پرداخته است.

2-2-1-  پژوهش هاي داخلي

دين محمدي (1382) در پژوهشي با عنوان "بررسي ميزان رعايت اخلاق پرستاري در عملكرد حرفه اي پرستاران شاغل در بخشهاي بزرگسالان بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران" نشان ميدهد بيشترين درصد واحدهاي مورد پژوهش در دادن دارو و برقراري ارتباط با بيماران عملكرد نامطلوب داشته اند، ولي در ارتباط با همكاران عملكرد نسبتاً مطلوبي داشته اند.

 در پژوهشي ديگر جبلي (1383) "اخلاق حرفه اي خبر در اسلام" را مورد بررسي قرار داده است. ازجمله اصول اخلاقي دين مبين اسلام كه در حوزه خبر بر آن تأكيد ميكند، مسئوليت اجتماعي روزنامه نگار و رعايت مصالح عموم، توجه به حق مردم در دستيابي به اطلاعات سازنده و مفيد، شجاعت در نقل حقايق، تأكيد بر صداقت و عينيت خبر و احتراز از تحريف اخبار، توجه به منبع اعتبار خبر، خودداري از مكر و خدعه در خبر، حفظ حرمت و حريم فرد و جامعه و درعين‌حال انتقاد سالم و عمل به وظيفه امانت‌داري جامعه است. اگرچه برخي هنجارها و ارزشها در مرحله تطبيق و اجرا ممكن است با تفسير و تأويل هاي متعدد روبه رو شوند، اما اساس تعاليم اسلامي اصول و اخلاق حرفه اي خبر را به گونه اي شفاف تبيين ساخته است.

كياني، نوابينژاد، احمدي (1387) در مطالعه اي به بررسي عوامل مرتبط با ميزان رعايت اخلاق حرفه اي از سوي روانشناسان و مشاوران پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش را كه به روش همبستگي انجام‌شده، مشاوران و روانشناسان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر را تشكيل ميدادند كه در دفاتر مراكز خصوصي شهر تهران مشغول به ارائه خدمات مشاورهاي بودند. نتايج يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه ميزان رعايت اخلاق حرفه اي برحسب ميزان سن و نوع رشته تحصيلي  در بين مشاوران و روانشناسان تفاوت معناداري دارد، درحالي‌كه ازنظر جنسيت، وضعيت تأهل، سابقه كار تفاوت معناداري ديده نشد. همچنين ميزان شناخت مشاوران و روانشناسان از اخلاق حرفهاي داراي كشيدگي منفي بود.
احمدي، اخوي، رئيسي، رحيمي (1387) در پژوهشي به بررسي ميزان شناخت مشاوران و روانشناسان  از اصول اخلاق حرفه اي پرداخته است. در اين پژوهش تعداد 150 نفر از شاغلين مشاوره و روان‌درماني مراكز خصوصي و دولتي شهر تهران به روش تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد ميزان شناخت افراد مورد بررسي در زمينه ضوابط اخلاق حرفهاي داراي كشيدگي منفي بوده و بيشتر افراد مورد مطالعه از شناخت خوبي نسبت به ضوابط اخلاق حرفه اي برخوردار بودند. همچنين نوع جنسيت، وضعيت تأهل و سطح تحصيلات مشاور و روانشناس با ميزان شناخت ضوابط اخلاق حرفه اي در ابعاد تماس بدني، مسائل بين فرهنگي و سودمندي جلسات تفاوت معناداري وجود دارد. ...

...

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي , مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي


برچسب: پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي، مباني نظري و پيشينه پژوهش اخلاق حرفه اي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۴:۳۹ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود انلاين مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي

مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي

مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي

مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل docx
حجم فايل 39 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 29

مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي

در 29 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت docx

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:  WORD و قابل ويرايش با فرمت docx

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

منبع كنترل

تعريف منبع كنترل

مفهوم منبع كنترل به اين مربوط است كه شخص تا چه اندازه باور دارد كه بر شرايط خود مؤثر بوده و كنترل دارد. منبع كنترل اولين بار در نظريه يادگيري راتر در سال 1965 مطرح شد. راتر مفهوم منبع كنترل را براي انكار نمودن تفاوت‌هاي شخصيت در عقايد ما نسبت به منبع تقويمان معرفي نمود. پژوهش راتر نشان داده است كه برخي از مردم معتقدند تقويت وابسته به رفتار خود آن‌هاست. ديگران فكر مي‌كنند كه تقويت توسط نيروهاي بيروني كنترل شده است. منبع كنترل به ميزان اعتقاد فرد در مورد كسب پاداش از طريق كوشش شخصي اطلاق مي‌شود (راتر، 1966).

منبع كنترل دروني

افرادي كه داراي متغيرهاي شخصيتي موسوم به منبع كنترل دروني هستند، خود را حاكم بر سرنوشت خود مي‌بينيد. اين افراد به توانايي خود در مهار كردن رويدادهاي زندگي يعني منبع داخلي نظارت و كنترل باور دارند.

افراد داراي منبع كنترل دروني، اعتقاد دارند كه كنترل كافي بر زندگي خود و رويدادهاي آن داشته و مطابق همين باور رفتار مي‌كنند. تحقيق نشان داده است كه آن‌ها در تكاليف خود عملكرد بهتري دارند. كمتر تحت نفوذ ديگران قرار مي‌گيرند و براي مهارت‌ها و پيشرفت‌هاي خود ارزش والاتري قائل هستند. آن‌ها بيشتر از افراد داراي منبع كنترلي بيروني براي قبول مسؤوليت اعمال خود آمادگي دارند. تحقيقات مقدماتي حاكي از آن است كه افراد داراي منبع كنترل دروني از بهداشت رواني بهتري برخوردارهستند.

همچنين، اين افراد در تكاليف آزمايشگاهي در سطح بالاتري عمل نمودند. آن‌ها اضطراب كمتر و عزت‌نفس بيشتري گزارش مي‌كنند، آمادگي بيشتري براي پذيرفتن مسؤوليت جهت اعمالشان دارند و از سلامت رواني بيشتري برخوردارند (كريمي، 1389).

آيا منبع كنترل دروني هميشه مطلوب است؟ پژوهشگران حوزه منبع كنترل نگران آن هستند كه تمايز دروني – بيروني صرفاً به عنوان اصطلاحي براي بيان خوب و بد يا باكفايت و بي‌كفايت به كار برود. با وجود اين، در بسياري از تحقيقات معلوم شده است كه دروني‌ها كاركرد بهتري نسبت به بيروني‌ها دارند. شايد يك علت آن باشد كه بسياري از پژوهش‌ها در زمينه‌هايي انجام شده كه فرد بر آن­چه برايش اتفاق افتاده تا حدودي كنترل دارد (مثلاً دانشجويان مي‌توانند با تغيير عادات مطالعه خود بر نمره‌هايشان اثر بگذارند). در چنين موقعيت‌هايي، اعتقاد به مهار شخص مي‌تواند درست و انطباقي باشد، اما موقعيت‌هايي نيز هستند كه فرد كنترل اندكي بر آن‌ها دارد. در برخي مشاغل خاص، كساني كه سخت كار مي‌كنند به همان ميزاني حقوق دريافت مي‌كنند كه افراد فراري از كار دريافت مي‌كنند. در يك حكومت استبدادي، در اكثر موارد امكان آن وجود ندارد كه به حكومت و دولت تأثير گذاشت. در چنين موقعيت‌هايي، اعتقاد به مهار شخص ممكن است موجب پريشاني فرد شود (ساپينگتون، ترجمه حسين شاهي، 1388).

2-7-3. منبع كنترل بيروني

 افرادي كه داراي متغيرهاي شخصيتي موسوم به منبع كنترل بيروني هستند تصور مي‌كنند كه دريافت تقويت آن‌ها وابسته به مردم ديگر، تقدير و يا شانس است اين افراد معتقدند كه بر آن­چه بر ايشان روي مي‌دهد كنترل ندارند و رويدادها را به منابع بيروني از خود مثل شانس، سرنوشت و صاحبان قدرت نسبت مي‌دهند. در واقع، اين افراد فكر مي‌كنند كه دريافت تقويت آن‌ها وابسته به لطف ديگران و يا شانس است. مردم داراي منبع كنترل بيروني معتقدند كه تقويت توسط مردم ديگر كنترل شده و آن‌ها در مقابل اين نيروهاي بيروني ناتوان‌اند. (شولتز، ترجمه سيدمحمدي، 1388).

منبع كنترل ما تأثير مهمي بر رفتارمان خواهد داشت. اشخاصي داراي منبع كنترل بيروني هستند كه معتقدند رفتارها يا مهارت‌هاي آن‌ها در تقويت‌هايي كه دريافت مي‌دارند اثري ندارد، در نتيجه در كوشش براي بهبود موقعيت خود فايده‌اي نمي‌بينند. آن‌ها به منبع كنترل زندگي خود در زمان حال يا آينده باور چنداني ندارند. (كريمي، 1389). ...

...

2-8. پيشينه تحقيق

شيوع اختلالات رواني بسيار بالا است و پيش‌بيني شده است تا سال 2020، دومين عامل از كار افتادگي در دنيا افسردگي باشد كه عامل بسيار نگران كننده‌اي است (موراي و لوپز، 1997). همچنين، بررسي‌ها از سال 1380-1342 در ايران نشان مي‌دهد بيش از نيمي از دانشجويان نيازمند مراجعه به روان‌شناس مي‌باشند كه رسيدگي به وضعيت جوانان را بيش از پيش بااهميت مي‌سازد (پورشريفي، 1383؛ به نقل از آزاد).

محققان زيادي بر تأثير مذهب، شادكامي، سبك‌هاي دل‌بستگي و منبع كنترل، هر يك به صورت جداگانه بر سلامت روان تأكيد دارند و در اين زمينه بررسي‌هاي متعددي صورت گرفته است كه در اين بخش به چند مورد از آن‌ها اشاره خواهد شد. گرچه سهم بررسي ايمان بسيار اندك است و يك متغير نوين در عرصه روان‌شناسي به شمار مي‌آيد كه از نظر علمي، ميان مذهب و اخلاقيات، پيوند برقرار مي‌كند و از اين حيث جاي كار بسياري دارد. ....

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي , مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي


برچسب: پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي، مباني نظري و پيشينه پژوهش منبع كنترل دروني در روانشناسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۳:۴۸ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود انلاين مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس

مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس

مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس

مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل docx
حجم فايل 64 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 38

مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس

در 38 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع :  فارسي وانگليسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتهايي از متن مباني نظري و پيشينه

 

اعتماد به نفس

تعريف اعتماد به نفس:

اعتماد به نفس عبارتست از احساس ارزشمند بودن، اين حس از مجموع افكار، احساسات و عواطف فرد در طول زندگي ناشي مي شود (بين و كلمز[1]، 2005،ص26). اعتماد به نفس افراد در هر جامعه اي به طور مستقيم به سيستم و قوانين اجتماعي بر مي گردد و فرهنگي كه در خانواده رسوخ و فرد در آن رشد كرده است. بدون شك اولين نهادي كه اعتماد به نفس فرد را بالا مي برد، خانواده و والدين هستند (اقليما، 1391). اعتماد به نفس داشتن، يعني باور قلبي به اين كه فرد توانايي انجام هر كاري را كه بخواهد دارد، اين احساس زاييدۀ تعهد هر انسان نسبت به خودش است و باور شخصي فرد را به عنوان يك انسان نشان مي دهد. اعتمادبهنفسپايهواساسيك شخصيت شاد است و باعث مي شود كه فرد نسبت به توانايي ها و محدوديتهايخود شناخت داشته باشد و در اثر كنترل افكار و احساسات، سازش و تمدد اعصاب براي وي به وجود مي آيد.احساس ارزشمندي از توانايي هاي خود عزت نفس ناميده مي شود، بطور كلي ارزيابي هايي كه فرد از خود مي كند عزت نفس او را تشكيل مي دهد. همچنين عزت نفس درجه تصويب، تأييد و ارزشمندي است كه شخص نسبت به خود احساس مي كند (بيابان گرد، 1382).

 

2-2-2-2- عزت نفس از ديدگاه هاي مختلف :

2-2-2-2-1- عزت نفس از ديدگاه مازلو

عزت نفس در سلسله نياز هاي مازلو در رديف چهارم هرم قرار دارد. برآورده شدن نياز به عزت نفس به شخص اجازه مي دهد تا نسبت به قابليت، ارزشمندي و كارآمدي خود احساس اطمينان كند. عزت نفس از نظر مازلو زماني پديدار مي گردد كه فرد احساس كند مورد محبت قرار گرفته و از احساس تعلق برخوردار شده است. مازلو اشاره مي كند كه عزت نفس، اگر قرار است اصالت داشته باشد بايد بر ارزيابي واقع گرايانه توانايي ها و شايستگي هاي شخص و بر احترام واقعاً درخور از سوي ديگران باشد. پژوهش در زمينه عزت نفس، ديدگاه مازلو را در اين مورد كه اشخاص با عزت نفس قوي داراي احساس قوي تري از خود ارزشمندي، اعتماد به نفس و كفايت هستند و شايسته تر و كاراتر از افرادي با عزت نفس ضعيف هستند، تأييد مي كند. اشخاصي كه از نظر عزت نفس قوي هستند، ظاهراً در بسياري از موقعيت ها بهتر عمل مي كنند (شولتس، 1984). ...


[1] . Bin & kelmez

...

فهرست مطالب:

اعتماد به نفس

تعريف اعتماد به نفس

2-2-2-2- عزت نفس از ديدگاه هاي مختلف :

2-2-2-2-1- عزت نفس از ديدگاه مازلو

2-2-2-2-2- عزت نفس از ديدگاه راجرز

2-2-2-2-3- عزتنفسازديدگاهآلفردآدلر

2-2-2-2-4- عزت نفس از ديدگاه كوپراسميت

2-2-2-3- اهميتاعتمادبهنفس:

2-2-2-4- پيامدهاي داشتن عزت نفس سالم:

2-2-2-5- ريشه هاي رشدي اعتماد به نفس:

2-3- تحقيقات پيشين در خصوص ارتباط تعارضات و كشمكش هاي والدين با سازگاري فرزندان

منابع فارسي

منابع لاتين

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس , مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس


برچسب: پيشينه پژوهش اعتماد به نفس، مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتماد به نفس،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۳:۰۰ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود انلاين مباني نظري و پيشينه جانشنين پروري در مديريت (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه جانشنين پروري در مديريت (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش جانشنين پروري در مديريت

دانلود مباني نظري و پيشينه جانشنين پروري در مديريت (فصل دو)

مباني نظري و پيشينه پژوهش جانشنين پروري در مديريت
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل docx
حجم فايل 68 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 43

مباني نظري و پيشينه پژوهش جانشنين پروري در مديريت

در 43 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت docx

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت docx 

قسمتهايي از متن مباني نظري و پيشينه

تاريخچه جانشين پروري[1]

تاريخچه انتخاب جانشين مناسب به هزاران سال پيش، زماني كه پادشاهان قبل از مرگ خود به فكر انتخاب جانشيني براي اداره مملكت بعد از خود مي افتادند باز مي گردد. خانواده كشاورزانِ مالك هم به نوبه خود همواره درگير مسأله جانشيني بوده اند و زمين معمولا به جانشيني ارث ميرسيده كه از نظر نوبت تولد، جنسيت و مهارتهاي خاص، امتيازاتي داشته باشد.فايول[2] (1916) از جمله اولين نويسندگاني است كه نياز به برنامه ريزي جانشين پروري را در سازمان ها شناسايي كرد.يكي از 14 نكته مديريت كلاسيك فايول كه براي اولين بار در اوايل قرن بيستم بيان شد آن است كه مديريت براي تداوم ثبات شغلي كاركنان مسؤوليت دارد. فايول اعتقاد داشت كه اگر اين نياز فراموش شود، سرانجام سمتهاي كليدي توسط كاركناني كه به روش غلط آماده شده اند، اشغال خواهد  شد.( بخشي ، 1387 )

بخش قابل توجهي از ادبيات حوزه جانشين پروري به جانشيني رهبري سازمان اشاره دارد؛ در اين خصوصكنسر[3] وسيورا[4] (1995)سه فازمتمايز را در تحقيقات مربوط به جانشيني رهبري در مطالعات جامع خود شناسايي نمودند: دهه 1960، فاز ظهور مطالعات اين حوزه كه در آن، توجه محققان بر خاستگاه جانشين، ارتباط اندازه سازمان و نرخ جانشيني، نرخ جانشيني و عملكرد سازمان پس از جانشيني و شرايط رخداد جانشيني متمركز بود. دردهه 70 با فاز رشد مطالعات، تلاش هاي محققان علاوه بر خاستگاه جانشين، بر ويژگي هاي جانشين، تناوب انتخاب جانشين، ارتباط جانشينان و هيأت مديره و چارچوب و گونه شناسي جانشيني متمركز بود. در دهه هاي 80 و 90 ، يعني فازهاي مرور مطالعات و رشد فزاينده تحقيقات مربوطه، محققان، حوزه هايي مانند واكنش بازار سهام به تغيير مديريت سازمان، برنامه ريزي جانشين پروري، فرايند جانشين پروري، نتايج جانشيني، و تطابق مديران را مورد توجه قرار دادند. همانطور كه مشخص است نياز به برنامه ريزي سيستماتيك براي جانشين پروري و نگاه فرآيندي به آن ، از دهه 80 به بعد مورد توجه خاص قرار گرفته است.( اتحادنژاد ، 1380 )

مفهوم شناسي جانشين پروري

در مورد جانشين پروري تعاريف مختلفي وجود دارد. هوانگ[5] ( 2001)جانشين پروري را همانند امتداد جانشيني تخت سلطنتي بر طبق برنامه ريزي فرد قبلي مي داند. جانشين پروري در برگيرنده انتخاب مناسب ترين كاركنان براي احراز پست هاي بالاتر مديريتي در سازمان ها از ميان جمعي از كانديد هاي با مهارت است. اين تعريف تنها به انتخاب افراد با مهارت اشاره دارد اما در مورد اين كه اين افراد چگونه و به چه دليل انتخاب مي شوند توضيحي نمي دهند.(حسينينيا ، 1385 ) ...

...


[1] -Succession planning

[2] -Fayol

[3] -Konser

[4] -Sevra

[5] -Houang

...

مطالب:

تاريخچه جانشين پروري[1]

مفهوم شناسي جانشين پروري

هدف اصلي مديريت كردن استعدادها

برنامه هاي جايگزين پروري و مديريت استعدادها

يكپارچه كردن برنامه‌هاي توسعه شغلي كاركنان

تشويق برنامه هاي توسعه پيشگيرانه و قابل پيگيري

ارزيابي راهكارهاي تكنولوژي

دشواري‌هاي برنامه‌هاي جانشيني 

محدود كردن پرورش افراد براي تصدي يك شغل و مسئوليت مديريتي

شناسايي و معرفي افراد بدون بهره‌گيري از روش‌هاي معتبر

رها كردن فرايند توسعه كاركنان پس از گزينش افراد مستعد 

فقدان حمايت و تقويت مديريت ارشد سازمان از برنامه‌هاي جانشيني

ابعاد اصلي يك سيستم جانشين پروري موفق

استراتژي سازمان 

متوليان و حاميان سيستم جانشين پروري

شناسايي استعدادها و تشكيل خزانه استعدادها

مدل هاي اصلي در برنامه ريزي و مديريت جانشين پروري 

مدل مرشد-مريدي

مدل كانال رهبري 

مدل ستاره هفت 

ايجاد تعهد

ارزيابي الزامات كار فعلي

ارزيابي عملكرد فردي

ارزيابي الزامات كار آينده

ارزيابي استعداد هاي آتي فرد

پر كردن خلا پرورشي

ارزيابي برنامه ريزي جانشيني

ريسك هاي موجود در برنامه ريزي جانشين پروري 

پيشينه تحقيق

تحقيقات انجام شده داخل كشور

تحقيقات انجام شده خارج از كشور

منابع فارسي

منابع انگليسي

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه جانشنين پروري در مديريت (فصل دو) , مباني نظري و پيشينه پژوهش جانشنين پروري در مديريت

دانلود مباني نظري و پيشينه جانشنين پروري در مديريت (فصل دو)

 


برچسب: مباني نظري و پيشينه جانشنين پروري در مديريت (فصل دو)، مباني نظري و پيشينه پژوهش جانشنين پروري در مديريت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۲:۱۰ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود انلاين مباني نظري و پيشينه خود كنترلي (فصل دوم)

مباني نظري و پيشينه خود كنترلي (فصل دوم)

مباني نظري و پيشينه پژوهش خود كنترلي (فصل دوم)

دانلود مباني نظري و پيشينه خود كنترلي (فصل دوم)

مباني نظري و پيشينه پژوهش خود كنترلي (فصل دوم)
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل docx
حجم فايل 40 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 28

مباني نظري و پيشينه پژوهش خود كنترلي (فصل دوم)

در 28 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت docx

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي و فارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت docx 

قسمتهايي از متن مباني نظري و پيشينه

ماهيت خود كنترلي

مفهوم ماهيت خودكنترلي[1]، به شكل هاي بسياري در سراسر تاريخ بشر ظاهر شده است. تراژدي هاي يونان باستان، آكنده از پنداره‎هاي درماندگي بشر در برابر خدايان و يا سرنوشت بود. نمايشنامه‎هاي شكسپير، هم نمايشگر سرنوشت محزون از پيش تعيين شده، و هم نمايانگر اراده‎ي آزاد است. فيلسوفان، با مفهوم هسته‎ي كنترل تحت عنوان جبرگرائي در برابر اراده‎ي آزاد، دست به گريبان بوده‎اند. جامعه شناسان آن را به عنوان خودمختاري در برابر خود بيگانگي و يا ناتواني نام برده‎اند و روانشناسان از آن به عنوان رفتارگرائي در برابر ذهن گرايي نام برده اند. نيچه[2] ، قدرت را مهمترين پديده روان شناختي ناميده است و آدلر[3] در نظام روانشناسي فردي خود بيان كرده است كه مبارزه كردن براي كنترل شخص بر سرنوشت خود، مهمترين انگيزش است و هر شخص بدون احساس چنين كنترلي دچار عقده‎ي حقارت، خواهد بود و ممكن است درصدد جبران بيش از حد تلاشهاي خود براي رسيدن به حس كنترل يا غلبه باشد. همه‎ي اينها به عقيده‎ي ساموئل بال[4] (1994)، مبين ريشه‎هاي تاريخي و نظري هسته‎ي كنترل مي‎باشد. با اين وجود سازه‎ي خود كنترلي را نخستين بار فارز[5] (1957) و راتر[6] (1966) به شيوه‎‎ي علمي وارد واژگان روان شناختي كردند. اين سازه، در مطالعات مربوط به انگيزش، به گونه فزاينده‎اي اهمّيت نظري و علمي بدست آورده است. سازه خود كنترلي ريشه در نظريه‎ي يادگيري اجتماعي دارد. در اين نظريه، تقويت به عنوان تعيين كننده‎ي رفتار شناخته شده است و ادراك فرد در مورد منبع اين تقويت عنصري اساسي در تعيين رفتار است. به عبارت ديگر، به عقيده‎ي راتر ادراك فرد از تقويت (پاداش يا تنبيه)، يك ويژگي دو ارزشي را به وجود مي‎آورد. بدين معني كه در هر رفتاري اين دو ارزش (دو قطب) نمي‎تواند با هم وجود داشته باشند. اين متغيير دو قطبي خود كنترلي دروني در مقابل خود كنترلي بيروني است(راتر، 1966 به نقل از محمد خير، 1378).

مفهوم خودكنترلي كه در سال1974توسط اشنايدر[7] گسترش يافت، به اين معني است كه يك شخص در موقعيت خود چه قدر انعطاف پذير يا چه قدر پايدار است(كاشال وكوانت[8]، ۲۰۰۶). اشنايدر بيان كرد، مردم در يك بحث كلي به دو دسته تقسيم مي شوند: افراد با خودكنترلي بالا[9] و افراد با خودكنترلي يايين[10] كه هر كدام ويژگي هايي دارند(كجدال[11]، 2003). برخي از افراد نسبت به موقعيت هاي اجتماعي حساس هستند و ظاهر خود را متناسب با موقعيت رايج تنظيم مي كنند، اين افراد را با خودكنترلي بالا مي ناميم. در مقابل افرادي هستند با خودكنترلي پايين كه تمايل دارند فكر و احساس خود را بيان نمايند، تا اينكه آن را متناسب با موقعيت سازماندهي كنند(اشنايدر، 1974). همچنين بالا يا پايين بودن خودكنترلي در افراد به تفاوت در نگرش، رفتار، ادراكات و باورها بستگي دارد(اشنايدر، 1974 ؛ به نقل از كومر و تامپسون[12]، 2003). ...


[1] - Locus of control

[2] - Nietzche

[3] - Adler

[4] - Samuel Ball

[5] - Phaeres

[6] - Rotter

[7] - Snyder

[8] - Kaushal and  Kwantes

[9] - High Self-monitoring

[10] - Low Self-monitoring

[11] - Kjeldal

[12] - Kumer and Tempson

....

مفهوم خودكنترلي در نظريه يادگيري اجتماعي راتر

راتر (1954) در نظريه شخصيّتي خود تحت عنوان نظريه «يادگيري اجتماعي» از كانون كنترل سخن به ميان آورد. نظريه يادگيري اجتماعي كوشش مي كند تا يك زمينه نظري براي مفهوم تقويت كننده و تاثير آن بر رفتار در يك موقعيّت اجتماعي فراهم نمايد.بر طبق اين نظريه فردمي كوشد تا تقويت كننده هاي مثبت خود را در هر موقعيّتي به حداكثر برساند. بنابر اين، در نظريه يادگيري اجتماعي نقش تقويت كننده و ارزش تقويت كننده بسيار مهم است .در اين رابطه، پديده اي كه بتواند وقوع يك رفتار خاص را تعيير دهد «تقويت كننده» ناميده مي شود. بر اساس اين تعريف رفتار را مي توان پيش بيني نمود. يكي از تعيين كننده ها در پيش بيني رفتار اين است كه آيا فرد درك مي كند كه تقويت كننده اي كه به دنبال رفتارش مي آيد مربوط به رفتار اوست(كنترل دروني)، يا اينكه رفتار او به وسيله نيروي خارج از خودش كنترل مي شود(كنترل بيروني). در اين نظريه به شخصيّت به عنوان نيروها واستعدادهايي بالقوّه به منظور پاسخ گويي به موقعيّت هاي اجتماعي مختلف نگريسته مي شود. (مريم قاسمي  فلاورجاني ،1374).

"راتر فرض مي كند كه شخصي يك واحد هماهنگ است.از نظر وي شخصيّت دائماً در حال تغيير و تحول است. زيرا شخص هميشه دستخوش تجارب جديد مي شود واز طرف ديگر شخصيّت از برخي جهات ثابت است، چرا كه تجارب قبلي بر يادگيري جديد تاثير مي گذارد. فرض مهم ديگر تئوري يادگيري اجتماعي در رابطه با ماهيت انگيزش مي باشد. رفتار فرد كه از طريق سازه هاي شخصيّت توصيف مي شود، معطوف به هدف مي باشد. از نظر راتر تقويت به معناي كاهش سائق نيست. وي در نظريه خود از قانون تجربي اثر استفاده مي كند. بر طبق اين قانون تقويت به عنوان هر گونه عمل، شرايط و يا رويدادي است كه بر حركت فرد به براي هدف تأثير مي گذارد"(راتر، 1975، به نقل از اسماعيل دخت،1383). ...

دانلود مباني نظري و پيشينه خود كنترلي (فصل دوم)

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه خود كنترلي (فصل دوم) , مباني نظري و پيشينه پژوهش خود كنترلي (فصل دوم)


برچسب: مباني نظري و پيشينه خود كنترلي (فصل دوم)، مباني نظري و پيشينه پژوهش خود كنترلي (فصل دوم)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۱:۲۳ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود انلاين مباني نظري و پيشينه رفتار درماني ديالكتيك

مباني نظري و پيشينه رفتار درماني ديالكتيك

مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتار درماني ديالكتيك

دانلود مباني نظري و پيشينه رفتار درماني ديالكتيك

مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتار درماني ديالكتيك
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل docx
حجم فايل 36 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 42

در 42 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت docx

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت docx 

قسمتهايي از متن مباني نظري و پيشينه

رفتار درماني ديالكتيك [1]

اين شكل از درمان به طور موفقيت آميزي در بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزي و رفتار شبه خودكشي به كار رفته است. اين روش گلچيني از روش هاي مربوط به درمان هاي حمايتي، شناختي و رفتاري است. برخي عناصر از روش درماني فرانتس الكساندر به عنوان يك تجربه هيجاني اصلاح كننده مشتق مي شوند هدف بهبود مهارت هاي بين فردي و كاهش رفتارهاي خود تخريبي است كه براي رسيدن به اين هدف از روش هايي همچون نصيحت كردن ، استفاده از استعاره، داستان گويي، و مقابله  و بسياري روش هاي ديگر استفاده مي شود. با اين روش به بيماران مرزي براي غلبه بر احساسات دو گانه اي كه مشخصه اين اختلال مي باشد كمك مي شود. رفتار درماني ديالكتيك از درمان شناختي ، رفتاري استاندارد برگرفته شده و جهت درمان اختلال شخصيت مرزي. بالاخص بيماراني كه سابقه مزمن خود كشي داشته و عملكرد آنها به شدت از بين رفته و نابهنجار شده بكار مي رود. (برخوردار،1390).

اگر چه «ديالكتيك» در وهله اول براي تاكيد بر توازن به وجود آمد، ليكن با پيشرفت درمان در جهاني كه از ابتدا پيش بيني نمي شد، «ديالكتيك» به زودي به صورت اصل و راهنماي درمان درآمد. DBT از يك جايگاه تئوريكي ثابت و استوار برخوردار است. ليكن شيوه ها و استراتژي هاي واقعي آن به طرز قابل توجهي با جهت گيري درمان هاي مختلفي همپوشي دارد. مانند: درمان روان پويايي، درمان مراجع- محوري، درمان هاي استراتژيك و درمان هاي شناختي (linehan,1993).

ديالكتيك به عنوان يك جهان بيني يا ديدگاه فلسفي متخصصان باليني را در جهت ساختن فرضيه هاي تئوريكي متناسب با مشكلات مراجعان و درمان آنها راهنمايي مي كند. از سوي ديگر، ديالكتيك به عنوان رابطه و گفتگو به رويكرد يا استراتژي هاي درماني اشاره دارد كه توسط درمانگران براي ايجاد تغيير مورد استفاده قرار مي گيرد. آنچه در DBT مهم است تعداد استراتژي هاي درماني ديالكتيك آن ميباشد.

ديالكتيك از نقطه نظر گفتگو و ارتباط به تغيير از طريق قانع سازي و ترغيب و استفاده از مخالفت ها و تضادهايي كه در رابطه درماني وجود دارند اعتقاد دارد نه به منطق رسمي غير شخصي . هم مراجع و هم درمانگر به وسيله مخالفت درماني با مواضع متناقض مي توانند به مفاهيم جديدي در بين مفاهيم كهنه خود برسند. روح ديدگاه ديالكتيك اين است كه هرگز يك واقعيت نهايي با يك حقيقت غير قابل جدال را نپذيريم .

در جلسه درمان، گفتگوي ديالكتيكي از اهميت خاصي برخوردار است. شايد چيزي است كه بيش از ساير عوامل اهميت دارد توجه به اين نكته است كه ديالكتيك ميتواند شانس استفاده از مكانيسم دو نيمه سازي را در مراجعان مرزي كاهش دهد (linehan,1993).

2-1-5-1مفهوم سازي ديالكتيكي مراجعان

مفروضه هاي ديالكتيك بر مفهوم سازي مشكل مراجعان در DBT به چند شكل تاثير مي گذارد: ديالكتيك معتقد است كه اختلالات روانشناختي تحت عنوان اختلالات و مشكلات سيستمي بهتر مفهوم سازي ميشوند. اختلالات سيستمي اين خصوصيات را دارند:

1.اختلال را با توجه به عملكرد سالم و طبيعي تعريف مي كنند.

2. به ارتباط و تداوم بين سلامت و اختلال اعتقاد دارند.

نقص در تعديل هيجان ممكن است به مشكلات زير ارتباط داشته باشد :

1-مشكل در بازداري از رفتارهاي مخرب وابسته به خلق

2- سازماندهي رفتار در خدمت اهدافي مستقل از خلق فعلي

3- افزايش يا كاهش برانگيختگي فيزيولوژيكي مورد نياز

4-مشكل در پرت كردن توجه از محرك هاي برانگيزاننده هيجاني

5-تجربه هيجان بدون دور انداختن فوري آن و يا بدون ايجاد هيجان منفي ثانويه افراطي

6-معتقدند كه اختلال از علل متعدد ناشي مي شود نه يك علت واحد

از آنجا كه مكانيسم هاي شروع عدم تنظيم هيجاني واضح و شفاف نيستند ، احتمال دارد كه عوامل بيولوژيكي نقش اساسي را بعهده داشته باشند. تاثير اين عوامل ممكن است به صورت تاثير ژن ها باشد به صورت عوامل پيش از تولد و يا حوادث آسيب زاي دوران كودكي كه بر رشد مغز و سيستم اعصاب تاثير مي گذارد(برخوردار،1390).

2-1-5-2 محيط هاي بي اعتبار كننده

همه افرادي كه آسيب پذيري اوليه خلقي براي عدم تنظيم هيجاني دارند مبتلا به اختلال شخصيت مرزي نمي شوند ، بنابراين در تئوري زيستي – اجتماعي به اين نكته اشاره شده كه محيط هاي رشدي خاص نيز براي ايجاد اين اختلال ضروري هستند . ....


[1] Dialectical Behaviour Therapy (DBT)

...

 

2-1-5-4-مرحله پيش درماني

2-1-5-4-1جهت گيري و بستن قرارداد

وظايف اصلي جهت گيري دو مورد است: 1- مراجع و درمانگر هر دو بايد به صورت دو جانبه تصميم بگيرند كه مي خواهند با يكديگر كار كنند يا نه. معمولاً جلسه اول تا سوم ، فرصت مناسبي براي اين تصميم گيري است. انجام مصاحبه تشخيصي ، گرفتن شرح حال و تحليل رفتاري از اولين رفتارهاي هدف مي تواند در جلسات اول به صورت آميخته و يا به صورت مجزاي از هم صورت گيرد.2- مراجع و درمانگر هر دو به بحث و مذاكره پيرامون يكسري انتظارات كلي كه راهنماي گام هاي اوليه درمان خواهد بود، مي پردازند. در مورد انتظاراتي كه مراجع و درمانگر از يكديگر خواهند داشت بحث شده و روي آنها توافق به عمل خواهد آمد. در صورت لزوم درمانگر تلاش خواهد كرد كه باورهاي مخرب مراجع در خصوص فرايند درمان را تغيير دهد. موضوعات مورد بحث عبارتند از : ميزان و حجم تغييراتي كه به طور معقولانه انتظار وقوع آنها وجود دارد اهداف و شيوه هاي كلي درمان، و داستان هاي مختلفي كه ممكن است مراجع در زمينه فرايند درمان به طور كلي در ذهن داشته باشد. ضمناً ديدگاه ديالكتيك زيستي – اجتماعي اختلال شخصيت فرامرزي نيز معرفي خواهد شد.

چند نكته اضافي ديگر نيز در اينجا بحث جهت گيري وجود دارد. اول اينكه ، رفتار درماني ديالكتيك نوعي درماني حمايتي معرفي مي شود كه لازمه آن ارتباط قوياً متحدانه بين مراجع و درمانگر مي باشد. رفتار درماني ديالكتيك نوعي برنامه پيشگيري از خودكشي نيست. بلكه يك برنامه ارتقاء زندگي است كه مراجع و درمانگر در آن به صورت تيمي براي آفرينش يك زندگي ارزشمند تلاش مي كنند دوم اينكه ، رفتار درماني ديالكتيك نوعي درماني شناختي – رفتاري معرفي شده و تاكيد اوليه آن تحليل و جايگزين كردن رفتارهاي مسئله آفرين با رفتارهاي سازگارانه و تغيير باورهاي ناكارآمد و الگوهاي فكري غير قابل انعطاف و خشك ميباشد. سوم اينكه به مراجع گفته مي شود كه رفتار درماني ديالكتيك يك درمان مهارت مداراست و تاكيد ويژه بر آموزش مهارتهاي رفتاري دارد. استراتژي هاي بستن قرارداد و جهت گيري كه با استراتژي هاي اعتبار يابي متوازن مي شوند ، مهمترين استراتژي ها در خلال اين مرحله از درمان مي باشند(برخوردار،1390).

مرحله اول :

الف)كسب توانمندي ها و مهارت هاي اساسي

تمركز اوليه در اولين مرحله درمان بر اكتساب الگوهايي در زندگي است كه به طرز معقول كاربردي و با ثبات باشند. اهداف ويژه اي كه در اين مرحله از اهميت خاصي برخوردار است عبارتند از كاهش رفتارهاي خودكشي، كاهش رفتارهايي كه مخل درمان هستند، كاهش رفتارهايي كه مخل كيفيت زندگي مي باشند و افزايش مهارت هاي رفتاري به اين اهداف به صورت سلسله مراتبي و پيوسته نزديك مي شويم، و هرگاه به هدفي نائل آمديم هدف بعدي ظاهر مي شود. ....

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه رفتار درماني ديالكتيك , مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتار درماني ديالكتيك

دانلود مباني نظري و پيشينه رفتار درماني ديالكتيك

 


برچسب: مباني نظري و پيشينه رفتار درماني ديالكتيك، مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتار درماني ديالكتيك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۲۰:۳۷ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود انلاين مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)

مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)

مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)

دانلود مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)

مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل doc
حجم فايل 47 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 33

مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)

در 33 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

 

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

 

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

 

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

 

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

 

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

 

منبع : انگليسي و فارسي دارد (به شيوه APA)

 

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

 

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

 

اهمال‌كاري:

 

تعاريف اهمال‌كاري:

 

   مانند بسياري از اصطلاحات روان شناختي، اهمال‌كاري نيز به اندازه تعداد محققاني كه در رابطه با اين موضوع پژوهش كرده‌اند بسيار متنوع و متعدد مي‌باشد(فراري، 1995به نقل از پوركمالي،1392).در واقع، تعريف واحد عملياتي پذيرفته شده اي درباره اهمال‌كاري وجود ندارد و هر يك از صاحب‌نظران از منظر خود به اين موضوع نگريسته، تعريفي از آن ارائه كرده اند. هر چند، تعاريف متعدد از ابعاد و جوانب مختلف اهمال‌كاري ارائه شده است، با اين وجود، هيچ يك از اين تعاريف با هم در تناقض نمي باشند(آسيف،2011). در ادامه به برخي از اين تعاريف اشاره مي‌شود.

 

از منظر روان‌شناسي، اهمال‌كاري به معني به‌تعويق انداختن كاري است كه قصد انجام آن را داريم در واقع اهمال‌كاري به اين معنا است كه شخص تصميم مي‌گيرد به انجام كاري مبادرت كند، اما انگيزه لازم براي انجام آن فعاليت در چارچوب زماني مورد انتظار و تعيين شده را ندارد.

 

البته اين موضوع مبرهن است كه تمام اصطلاحاتي كه به نوعي با اهمال‌كاري ارتباط دارند، بيانگر به تعويق‌انداختن و به فردا موكول كردن كارها مي‌باشد. بر اين اساس، هنگامي‌كه افراد به طور مكــرر، شروع و يا به اتمــام رساندن وظايف در زمان معيني را به تعويق مي‌اندازند، دچار اهمال‌كاري مي شوند. اهمال‌كاري اغلب به‌عنوان تأخير غيرمنطقي رفتار، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اينگونه تعريف مي‌شود:"عمل به تأخيرانداختن كارها، به ويژه بدون دلايل مناسب" نيز، اهمال‌كاري را يك نوع گرايش غيرمنطقي به تأخير در انجام كارهايي كه بايد به اتمام برسند، تعريف كرده است. معتقدند كه اهمال‌كاري تحصيلي را مي‌توان هر نوع آگاهي در نظر گرفت كه به‌وسيله آن يادگيرنده فرض مي‌كند و يا شايد حتي مي‌خواهد يك تكليف درسي را انجام دهد اما نمي‌تواند آنرا در چارچوب زماني زماني مناسب يا مورد انتظار برساند.دورا[1](2007، به نقل از آسيف،2011) معتقد است كه به تأخير انداختن و يا اجتناب از انجام هرگونه تكليف كه ناشي از اختلاف رفتار بين قصد و رفتار واقعي(عمل) است و براي فرد نتايج منفي به همراه داشته باشد، اهمال‌كاري مي باشد.

 

   اليس و ناس(2002). نيز اهمال‌كاري را به تمايل به اجتناب از فعاليت، محول كردن كار به آينده و استفاده از عذرخواهي و پوزش براي توجيه به تأخير انداختن در انجام فعاليت تعريف كردند(به نقل از فراري، 1998). اهمال‌كاري را عقب انداختن انجام عملي به دليل ناخوشايندي و ملال‌آوري آن تعريف مي‌كند. از نظر فراري و تايس(2000) نيز اهمال‌كاري مبين تأخير در آغاز يا ادامه كار است.

 

   در نهايت مي‌توان گفت: گرچه در ميان پژوهشها هيچ‌گونه وفاق و اجتماعي در مورد تعريف اهمال‌كاري وجود ندارد(سولومون و راث بلوم، 1984 به نقل از پوركمالي، 1392)، اما يك ويژگي مشترك و عمومي ميان همگي اين تعاريف ديده مي‌شود و آن مؤلفه"به تأخير انداختن" است؛ به طوري‌كه، در همه اين معاني و تعاريف نوعي "اين دست و آن دست كردن" نهفته است. ...

...

 


 

[1] -Dowra

...

مطالب :

اهمال‌كاري:

 

تعاريف اهمال‌كاري:

انواع‌ اهمال‌كاري:

 

2-1) اهمال‌كاري اجتنابي:

2-2) اهمال‌كاري تحصيلي:

ديدگاهها و نظريات  عمده در مورد اهمالكاري:

اهمالكاري به عنوان يك مسئله رفتاري:

اهمالكاري به عنوان يك مسئله شناختي :

اهمالكاري به عنوان يك مسئله انگيزشي:

نظريهخود ارزشي:

نظريه مديريت زمان :

عوامل موثر در بروز اهمالكاري:

الف) علل شخصيتي اهمالكاري:

ب) علل وابسته به تكليف اهمالكاري تحصيلي :

ج) علل مربوط به ادراك تواناييها:

ويژگيهاي افرادسهلانگار:

پيامدهاي اهمالكاري:

پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور:

منابع فارسي:

Refrences

دانلود مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش) , مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)


برچسب: مباني و پيشينه نظري اهمال كاري (فصل دوم پژوهش)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۱۹:۵۲ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود انلاين پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي

پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي

پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي

دانلود پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي

پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل doc
حجم فايل 31 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 37

پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي

در 37  صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع :    انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:     WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

 

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

 

چارچوب نظري پايان نامه روانشناسي با موضوع عملكرد تحصيلي

 

 

2-3-1. عملكرد

در اوايل دهه 1990، يعني زمانيكه مطالعات ميداني نشان دادند كه كاركردهاي مديريت منابع انساني در سازمانها ارتباط مثبتي با بهبود بازده كلي سازمان دارد، اين رشته از اهيمت بيشتر برخوردار شد. به عبارت ديگر، بكارگيري كاركردهاي منابع انساني با عملكرد بهتر در حوزه هاي مالي و عملياتي در اين سازمانها ارتباط داشته است. غالب اين مطالعات در سازمانهاي بخش خصوصي و عمدتا در سطح ايالات متحده انجام گرفته اند.

2-3-2. تاريخچه ارزيابي عملكرد

تاريخچه ارزيابي عملكرد به قرن هفتم هجري برمي‌گردد. اين موضوع نخستين بار از سوي خواجه رشيدالدين فضل‌الله مطرح شد. قرن‌ها پس از آن در سال ۱۳۴۹ در كشور مقرر شد. مديريت و نحوه انجام امور مورد ارزيابي قرار گرفت. به اين منظور مركز ارزشيابي سازمان‌هاي دولتي در نخست وزيري تشكيل شد. در سال ۱۳۵۲ با آغاز برنامه پنجم عمراني به موجب بند ۸ ماده ۵ فصل سوم قانون برنامه و بودجه كشور، وظيفه ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد، و به همين منظور معاونت ارزشيابي سازمان‌هاي دولتي در اين سازمان تشكيل شد(فضلي و آذر، 1381).

در سال ۱۳۵۴ براساس اصلاحيه مورخ ۲۸/۱۲/۵۳ قانون استخدام كشوري و به موجب بند ۶ قسمت ب ماده ۶۰۴ قانون مذكور وظيفه ارزشيابي و كارايي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور، به منظور راهنمايي آنها در جهت برقراري روش‌هاي صحيح اداري و اصول مديريت و گزارش آن به نخست وزير، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل و در پي آن دفتر ارزشيابي سازمان‌هاي دولتي تشكيل شد. در سال ۱۳۵۹ دفتر ارزشيابي سازمان‌هاي دولتي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور منحل و اقدامات مربوط به ارزيابي كارايي و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد. در سال ۱۳۷۹ نيز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اين وظيفه برعهده دفتر ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گذاشته شد( امين زاده، سلطان زاده و صلواتي، 1388).

2-3-3. عملكرد تحصيلي

به اعتقاد تيلور، 1999 اهداف اساسي هر نظام آموزشي فراهم آوردن شرايط و استفاده از شيوههاي نوين و مفيد است تا فراگيران به كمك آن ها بتوانند، حداكثر توانمندي هاي خود را بروز داده و به موفقيت هاي بيشتري نائل آيند. شاخص چنين پيشرفت عملكرد تحصيلي است كه شامل زير مجموعه هاي متعددي از جمله خودكارآمدي، انگيزه پيشرفت، كاهش اضطراب، فقدان كنترل پيامد و استفاده از راهبردهاي مناسب براي مطالعه است.خودكارآمدي يعني اطمينان داشتن به خود در زمينه تحصيلي و فعاليت هاي آموزشي، انگيزش عامل نيرو بخش رفتتار است و فقدان كنترل پيامد به معني اين است كه لزوما با افزايش كاركرد، تغييري در نتيجه دلخواه تحصيلي حاصل نمي شود( درتاج، 1383).

سيف(1385) پيشرفت تحصيلي را عبارت از ميزان يادگيري آموزشگاهي فرد مي داند كه با آزمون هاي مختلف درسي مانند رياضي و علوم و غيره سنجيده مي شود. در پژوهش هاي مختلف پيشرفت تحصيلي با موفقيت تحصيلي مترادف به كار مي رود كه البته متفاوت از يكديگرند. موفقيت تحصيلي مربوط به يك پايه مشخص يا دوره خاصي است ولي پيشرفت تحصيلي به مقايسه مراحل ورودي و نهايي پايه ها و نمرات مختلف اشاره دارد.

دانلود پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي , پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي


برچسب: پيشينه و مباني نظري پايان نامه درباره عملكرد تحصيلي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۱۸:۵۹ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مباني نظري اميد به زندگي

مباني نظري اميد به زندگي

مباني نظري اميد به زندگي

دانلود مباني نظري اميد به زندگي

مباني نظري اميد به زندگي
فصل دوم پايان نامه
پيشينه پژوهش
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل doc
حجم فايل 50 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 39

مباني نظري اميد به زندگي

در 39 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع :    انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:     WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

 

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

اُميد به زندگي:

يكي ديگر از جنبه هاي روان شناختي اُميد به زندگي مي باشد كه ارتباط نزديكي با اضطراب اجتماعي و تصور بدني دارد كه هر چقدر اُميد در افراد پايين باشد به همان ميزان اضطراب بيشتري را تحمل مي كنند و از نظر شاخص تصور بدني احساس كهتري بيشتري مي كنند.  از نظر اشنايدر[1] (1995)، اُميد يك هيجان انفعالي نسيت كه تنها كه در لحظات تاريك زندگي پديدار مي شود بلكه فرآيندي شناختي است كه افراد به وسيله آن، فعالانه اهداف خود را دنبال مي كنند. ار نظر اشنايدر اُميدواري فرآيندي است كه طي آن افراد 1- اهداف خود را تعيين مي كنند 2- راهكارهايي براي رسيدن به آن اهداف خلق مي كنند 3-انگيزه لازم براي به اجرا در آوردن اين راهكارها را ايجاد كرده و در طول مسير حفظ مي كنند. اين سه مؤلفه به عنوان اهداف، تفكر گذرا و تفكر عامل (كار گزار) شناخته مي شوند. اهداف، نقاط پايان رفتارهاي هدفمند هستند (اشنايدر و همكاران، 1997). به عبارت ديگرتقريباً همه آنچه كه يك فرد انجام مي دهد به سمت دستيابي به يك هدف است. هدف شامل هر چيزي است كه فرد مايل به دستيابي انجام و تجربه يا به خلق آن است (اشنايدر و همكاران، 2002).

علاوه بر اين درنظريه اُميد، اهداف منبع اصلي هيجان هستند. هيجان مثبت ناشي از دستيابي به هدف يا تصور شدن نزديك شدن به آن است، در حالي كه هيجان منفي ناشي از شكست در دستيابي به هدف يا تصور دور شدن از آن است (اشنايدر، 2002 ). با توجه به پيوند بين دستيابي به  هدف و عاطفه مثبت، ممكن است به نظر برسد كه بهترين راهكار، تعيين اهداف آسان و كاملاً قابل دستيابيست. اما افراد داراي اُميد بالا معمولاً به دنبال اهدافي هستند كه داراي ميزاني از عدم قطعيت و سطح دشواري متوسط باشند (اشنايدر، 1994)، تفكر گذرا، توانايي ادراك شده ي فرد براي شناسايي و ايجاد مسيرهايي به سمت هدف است (اشنايدر، 1994). از آنجا كه برخي طرح ها و نقشه ها ممكن است با شكست مواجه شوند، افراد داراي اُميد بالا، به منظور مقابله با موانع احتمالي، چندين گذرگاه را در نظر مي گيرند. (اشنايدر و همكاران، 1996، ايرونيگ و همكاران، 1998). لازم به ذكر است كه آثار سودمند اُميد ناشي از توانايي واقعي در ايجاد گذرگاه ها نيست بلكه ناشي از اين ادراك است كه چنين گذرگاه هايي در صورت لزوم مي توانند توليد شوند (اشنايدر و همكاران، 1991).

تفكر عامل (كارگزار)، تفكري است كه افراد در مورد توانايي خود براي شروع و تداوم حركت در مسير انتخاب شده به سمت هدف دارند (اشنايدر و همكاران، 1999). اين افكار در خود گويه هاي مثبت همچون " من مي توانم اين كار را انجام دهم" يا "رها نخواهم كرد" نمايان مي شود (اشنايدر و همكاران ، 1998). تفكر عامل، فرد را براي شروع و حفظ حركت در طول مسير به سمت هدف بر مي انگيزد.

 


[1].Eshnider

....

2-2٥ ابعاد اُميد:

هرت (1991)، ابعاد تكراري اُميد از جمله بُعد عاطفي، شناختي، رفتاري، ارتباطي، زماني و زمينه اي را به 3 بُعد جديد تقسيم بندي نمود:

1- بُعد شناختي و زماني: اين بُعد در اصل ثبت يك موقعيت فعلي يا آتي است كه در آن فرد با اين سوال مواجه مي شود كه آيا تقاضاي او در يك دوره زماني كوتاه مدت يا طولاني به تحقق خواهد پيوست.

2- آمادگي و انتظار مثبت دروني: بُعد هيجاني و رفتاري همراه با احساس و انتظار قابل اطمينان نسبت به رخدادهاي آتي كه منجر به احساس آمادگي براي دنبال كردن طرحي براي دستيابي به اهداف و نيازها مي گردد.

3-ارتباط دروني با خود و ديگران: بُعد ارتباطي و زمينه اي كه در آن فرد به اهميت وابستگي به ديگران يل خود (Self)، يك تفكر و روح مقدس توجه مي كنند و اين خود به توانايي براي رويارويي با موقعيت هاي دشوار مي انجامد.

2-٢٦ پيشينه تحقيق:

فلاح زاده و هاديان (1384)، در پژوهشي به بررسي "مقايسه اُميد به زندگي در مردان و زنان استان يزد در سال هاي 1382-1375" پرداختند. نتايج نشان دهنده اين بود كه اُميد به زندگي در مردان و زنان در سال 1382 نسبت به سال 1375 افزايش داشته و اين افزايش در زنان بيشتر از مردان بوده است.

امجديان (1384)، در پژوهشي به بررسي "تأثير پتانسيل آنومي و زمينه هاي بروز آن در شهرستان كرمانشاه" پرداخت كه نتايج بيانگر اين بود كه كساني كه اُميد به آينده ندارند بيشتر تحت تأثير قرار مي گيرند و اين امر بر اعتماد اجتماعي آنها تأثير منفي بر جاي مي گذارد.

....

بخشي از منابع لاتين:

Alden, L, Sfran, J (1978). Irrational Beliefs and Nonassertive Behavior Cognitive Therapy and Research. Vol 2, 357-364.

Algars, M, Santtila, P, Varjonen, M, Witting, K, Johansson, A, Jern, P &Sandnabba,N.K (2009). The Adult Body: How Ege, Gender and Body Mass Index are Related to Body Image. Journal Cof Aging and Health, 21(8), 1112-1132.

American Society For aestetic Plastic Surgery. غير مجاز مي باشدmetic Surgery National Databank; Stastistics 2009. Lipousction no Longer the Most Popular Surgical Procedure According to New Statistics. Available at: http: //www.surgery.org/Sites/depaut/files/2009 stats. Accessedtime: 11 march 2010.

Amir, N, Najmi, S, Morrison, A.S (2012). Image Generation in Individual with Generalized Social Phobia. Cognitive Therapy an Research, 36(5), 537-547.

Atalay,A.A, Gencöz, T (2008). Critical Factors Of Social Physiqe Anxiety: Exercising and Body Staifaction. Behavior Chang. 177-188.

Bragard .Is  (2012). Efficacy Of A Communication And Stress Management Training On Medical Residents’ Self-Efficacy, Stress To Communicate And Burnout . Journal Of  Health Psychology. Vol. 15 No. 7: 1075-1081.

...

بخشي از منابع فارسي:

استوار، صغري؛ رضويه، اصغر (1392)، بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان (SAS_S) جهت استفاده در ايران، يافته هاي نو در روان شناسي، سال سوم، شماره 12، 78-69.

افخم، ابراهيم (1385)، بررسي اُلگوهاي شخصيتي افراد داوطلب جراحي زيبايي در تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي تهران.

اردكان، عذرا؛ يوسفي، رحيم (1390)، بررسي باورها در مورد ظاهر و احساس كهتري در افراد داوطلب جراحي زيبايي، فصلنامه ي پوست و زيبايي، دوره ي 2، شماره ي 2.

آزاد، حسين (1384)، آسيب شناسي رواني . تهران؛ انتشارات بعثت.

آزاد ارمكي، تقي؛ غراب، ناصر (1387)، بدن و هويت، فصلنامه ي انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال چهارم، شماره 13.

...

دانلود مباني نظري اميد به زندگي

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري اميد به زندگي , مباني نظري اميد به زندگي , فصل دوم پايان نامه , پيشينه پژوهش


برچسب: مباني نظري اميد به زندگي، فصل دوم پايان نامه، پيشينه پژوهش،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۴:۱۱ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي

مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي

مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي

مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي
دسته بندي مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل docx
حجم فايل 43 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 25

مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي

در  25 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت docx

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت docx 

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

مفهوم بهزيستي روان‌شناختي

اغلب اوقات بهزيستي روان‌شناختي به بهزيستي ذهني[1] اشاره دارد، اما ممكن است با آن متفاوت باشد. بهزيستي برحسب كيفيت و كميت مؤلفه‌هايي تعريف مي‌شود كه بر اساس آن افراد زندگي خود را لذت‌بخش مي‌بينند؛ به‌عبارت‌ديگر، اينكه افراد چگونه زندگي خود را ارزيابي مي‌كنند، به بهزيستي مربوط مي‌شود. بهزيستي ذهني به اين حقيقت اشاره دارد كه افراد قادر هستند تعيين كنند كه آيا به زندگي خوشايند كه وابسته به معيارهاي موفقيت است رسيده‌اند يا خير. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه بهزيستي شامل تعدادي مؤلفه است و اكثر پژوهشگران آن را يك مؤلفه در نظر مي‌گيرند و براي ارزيابي آن از چند مؤلفه استفاده مي‌كنند. اين مؤلفه‌ها به رضايت و شادكامي ‌مربوط مي‌شوند. ارزيابي اين مؤلفه‌ها كلي (مانند رضايت از كار) و چندبعدي (مانند عاطفه‌ي مثبت در مقابل عاطفه‌ي منفي) است (دينر، 2000).

هرچند واژه‌هاي ذهني و روان‌شناختي زماني كه با بهزيستي همراه مي‌شوند، اغلب به‌جاي هم بكار برده­مي‌شوند، كيس (2002) بيان كردن كه اين دو واژه به دو حقيقت كاملاً متفاوت اشاره دارند. اولاً كيس[2] (2002) اظهار كردند كه بهزيستي ذهني اين ديدگاه سنتي را در برمي‌گيرد كه بهزيستي «ارزيابي زندگي بر اساس رضايت و تعادل بين عاطفه مثبت و منفي» است. دوماً، بهزيستي ذهني بر اساس شادكامي، موفقيت خوشايند و پرهيز از درد تعريف‌شده است. كيس (2002) بيان كردند كه بهزيستي روان‌شناختي «ادراك درگيري مثبت با چالش‌هاي موجود زندگي» است. در اين حوزه، بهزيستي روان‌شناختي بر اساس معنا، درك نفس و سطح عملكرد مشخص مي‌شود.

در تلاش براي فهم و ارزيابي بهتر بهزيستي روان‌شناختي، ريف (1989، 1995) يك مدل چندبعدي را ارائه داد كه بيانگر نظريه‌ي بهزيستي است. مدل ريف براي حل اين مشكل به وجود آمد كه پژوهش‌هاي قبلي در ارزيابي واقعي بهزيستي با شكست مواجه شده بودند (ريف، 1989). با در نظر گرفتن مشكلات در تعيين ويژگي‌هاي اساسي بهزيستي روان‌شناختي مثبت در حوزه‌هاي پژوهشي، ريف (1989؛ 1995) ارزيابي جامعي از بهزيستي روان‌شناختي ارائه داد. ريف (1989) به پژوهش در مورد روان‌شناسي باليني و رشد همانند پژوهش در مورد سلامت روان پرداخت. با استفاده از ديدگاه رواني – اجتماعي اريكسون[3]، كار نيوگارتن[4] روي تغيير شخصيت در بزرگ‌سالي و ديدگاه آلپورت[5] در مورد رسش، ريف (1989) شش بعد بهزيستي روان‌شناختي را مشخص كرد. اين شش بعد شامل احساس استقلال، تسلط بر محيط، رشد شخصيتي، روابط مثبت با ديگران، داشتن هدف در زندگي و خويشتن پذيري مي‌شوند (ريف 1989؛ 1995).

 


[1].subjective well-being

[2].Keyes

[3].Erikson

[4].Neugarten

[5].Allport

...

با توجه به نقش بسزايي كه بهزيستي در ابعاد مختلف زندگي رواني-اجتماعي و حتي جسمي فرد دارد، بديهي است كه هر يك از اين ابعاد و مؤلفه‌ها سهم زيادي در بهبود وضعيت رواني و اجتماعي شخص دارند، با اين مقدمه كوتاه، به بررسي هر يك از مؤلفه‌ها مي‌پردازيم.

2-3-2-1 معنويت[1]

مؤلفه معنويت نقش مهمي در بهزيستي روان‌شناختي ايفا مي‌كند؛ به‌عبارت‌ديگر يك همپوشي بين بهزيستي روان‌شناختي و جنبه‌هايي از معنويت وجود دارد. اكثر روانشناسان حتي كساني كه در حوزه بهزيستي كاركرده‌اند تا حدود زيادي بعد معنوي بهزيستي انسان را ناديده گرفته‌اند. تنها در سال‌هاي اخير در مورد اينكه مذهب و معنويت چگونه وجوه مختلف سلامت جسماني و رواني را تحت تأثير قرار مي‌نهد، تحقيقات وسيعي صورت گرفته ست. چنين تحقيقاتي اهميت مذهب و معنويت را به‌عنوان منبعي براي مقابله با وقايع تنيدگي زاي زندگي، روشن ساخته است. (پالانت[2] و لائه[3]، 2002).

معنويت ممكن است از طريق تدارك يك چهارچوب براي تفسير و توصيف تجارب زندگي و به‌موجب آن فراهم كردن نوعي احساس انسجام و به هم‌پيوستگي وجودي، در بهزيستي روان‌شناختي مشاركت كند. از طرف ديگر، سازه مذكر از طريق تجربه معاشرت ب ديگران كه احتمالاً منجر به داخل شدن در يك سيستم حمايتي بزرگ‌تر مي‌گردد، بهزيستي روان‌شناختي را افزايش مي هد. اين مسئله مي‌تواند به ارزيابي قابل‌كنترل بودن عوامل تنيدگي زا كمك نمايد و لذا ممكن است پريشاني هيجاني كمتري تجربه گردد (وسيسنگ[4]، 1994) به نظر مي‌رسد معنويت ازنظر تأثير روي 4 حوزه اثرات تنيدگي را تعديل كند: هيجان، شناخت، رفتار، تعالي و كمال. به عقيده كمپبل بهزيستي وابسته به ارضاي سه نوع اصلي از نيازهاست. . ...


[1]spirtuality

[2]Pallant

[3]Lae

[4]Wissing

...

2-7 پيشينه پژوهش

2-7-1پژوهش‌هاي داخلي و خارجي

- مرعشي و همكاران در سال (1391) در پژوهشي كه تحت عنوان «تأثير آموزش هوش معنوي بر بهزيستي روان‌شناختي، اضطراب وجودي و هوش معنوي، در دانشجويان دانشكده نفت اهواز» انجام دادند، نتايج تحليل واريانس‌هاي چند متغيري بيانگر افزايش معني‌دار تمام مؤلفه‌هاي بهزيستي روان‌شناختي (شامل پذيرش خود، هدف و جهت‌گيري در زندگي، رشد شخصي، تسلط بر محيط، استقلال و خودمختاري و روابط مثبت با ديگران) و هوش معنوي و كاهش اضطراب وجودي در گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه است.

- كيومرثي و ابوالقاسمي (1389) در پژوهش نشان دادند كه هوش معنوي با كيفيت زندگي در نمونه‌ اي از بيماران كه داراي سندرم روده تحريك‌ پذير بودند رابطه مثبت و معناداري دارد.

- غلامي، پاشا و سوداني (1388) در پژوهش خود كه با هدف بررسي اثربخشي معنا درماني به شيوه گروهي برافزايش اميد به زندگي و سلامت عمومي بيماران دختر نوجوان تالاسمي ماژور شهر اهواز انجام دادند. از بين 110 نفر بيمار 46 نفر كه پايين‌ترين نمره در آزمون سلامت عمومي و پايين‌ترين نمره در آزمون اميد به زندگي ميلر را به دست آوردند را به‌ صورت تصادفي در دو گروه 23 نفري گروه آزمايش و گواه جايگزين كردند؛ كه گروه آزمايشي طي 10جلسه يك‌ ساعته فنون معنادرماني آموزش داده شدكه بعد از يك ماه آزمون پيگيري انجام داده شد كه نشان داد آموزش معنا درماني باعث افزايش اميد به زندگي و سلامت عمومي بيماران تالاسمي‌ شده است.

- در پژوهشي حسينيان، سوداني، مهرابي زاده هنرمند (1388) به بررسي اثربخشي معني درماني بر اميد به زندگي بيماران سرطاني بيمارستان اهواز پرداختند. در اين پژوهش كه از نوع نيمه آزمايشي با گروه گواه بوداز بين 45 بيمار مبتلابه سرطان 40 نفر كه نمره پائيني را در آزمون اميد به زندگي ميلر را كسب كردندانتخاب شدند. 20نفر (در دو گروه 10 نفري) و 20 نفر به‌عنوان گروه گواه كه آموزش معنادرماني در 10 جلسه 45دقيقه‌اي روي گروه آزمايشي صورت گرفت كه بعد از تجزيه‌ و تحليل داده‌ ها به‌ طور معناداري اميد به زندگي بيماران تحت آموزش افزايش‌ يافته بود.

- كاوياني، جواهري و بحيرايي (1384) براي اولين بار پژوهشي تحت عنوان بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش افكار خودآيند منفي، نگرش ناكارآمد، افسردگي و اضطراب بيماران سرطاني با پيگيري 06 روزه را در ايران انجام دادند. نتايج اين پژوهش حاكي از اثرگذاري شناخت درماني مبتني بر شناخت درماني بر كاهش اضطراب و افسردگي و نيز كاهش افكار خودآيند منفي و نگرش ناكارآمد اين بيماران بود.

- امي و پارك[1] (2010) در پژوهشي كه به بررسي 309 بيمار قلبي در مركز پزشكي دانشگاه ميشيگان انجام دادند به نتايج مهميدر مورد اهميت و نقش مثبت اعتقادات معنوي دست يافتند.


[1]. Amy & Park

...

 

دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي , مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي


برچسب: مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزيستي روانشناختي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۳:۳۰ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري