مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري .

مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري

فايل انلاين

دانلود سمينار برق روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا

سمينار برق روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا

سمينار برق روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

 

خريد

سمينار برق روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا

چكيده:

اتصال كوتاه در سيستم هاي قدرت و سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي يكي از شايع ترين حوادثي مي باشد كه علاوه بر خطر برق گرفتگي و خسارات ناشي از آن ها منجر به كاهش قابليت اطمينان شبكه و عدم تامين انرژي الكتريكي مصرف كنندگان مي گردد. دسته اي از اتصال كوتاه هاي تك فاز بوسيله تجهيزات حفاظتي موجود قابل شناسايي نيستند. ازويژگيهاي اين اتصال كوتاه ها ، كم بودن دامنه جريان در لحظه برخورد هادي به زمين است كه عمدتا ناشي ازمقدار زياد امپدانسي است كه درمسير جريان خطا قرار مي گيرد به همين دليل اين نوع اتصال كوتاه ها را خطاي امپدانس بالا مي نامند. در اين سمينار هدف مروري بر روش هاي شناسايي اين نوع از خطا ها مي باشد.

مقدمه:

به منظور كاهش آثار سوء قطعي برق و حوادثي كه در شبكه توزيع رخ مي دهد شبكه هاي توزيع به تجهيزات حفاظتي متعددي مجهز مي باشند كه هريك به طريقي موجب جداسازي بخش آسيب ديده و حفاظت بقيه شبكه مي گردد. در يك سيستم توزيع در حدود 75 % حوادث ، مربوط به اتصال كوتاههاي تكفاز به زمين مي باشند كه با توجه به سطح ولتاژ شبكه هاي توزيع ،ساختار فيدر،مقاومت زمين و 30 %آنها به كمك حفاظت هاي موجود قابل شناسايي نمي -% مقاومت واسط بين هادي وزمين بين 50 باشند. اين نوع اتصال كوتاهها كه جريان خطاهاي ناشي از آنها در حد جريان بار و يا كمتر از آن مي باشد به خطاهاي امپدانس بالا معروف هستند و عمدتاً دراثر قطع هادي و برخورد آن با با مقاومت بالا ويا قرار گرفتن يك جسم با مقاومت زياد بين هادي وزمين بوجود مي آيند. دامنه جريان ناشي از خطاهاي امپدانس بالا ازحد آستانه تنظيمات رله هاي اضافه جريان و اتصال زمين پايين تر بوده و همين امر باعث عدم موفقيت حفاظت هاي موجود براي شناسايي آنها مي شود. از آنجا كه ماهيت خطا هاي امپدانس بالا به پارامترهاي متعددي نظير ساختار فيدر،جنس زمين،رطوبت هواو… بستگي دارد،اغتشاشات ايجاد شده در شكل موج ها جريان و ولتاژ فيدر داراي ماهيتي بسيار متنوع وغير قابل پيش بيني مي باشند و اين امر باعث شده و محققين زيادي به ارائه راهكارهاي متنوعي براي شناسايي خطاهاي امپدانس بالا اقدام نمايند و رله هايي در اين رابطه ساخته شوند. در اين سمينار هدف مروري بر روش هاي شناسايي خطاي امپدانس بالا مي باشد. 

فصل اول 

مقدمه

امروزه انرژي الكتريكي نقش عمده اي در زمينه هاي مختلف جوامع بشري ايفاد مي كند و جزء لاينفك زندگي بشر امروزي است. توليد انرژي الكتريكي ، انتقال و توزيع آن سه بخش عمده يك سيستم انرژي الكتريكي بوده كه متناسب با نام خود وظيفه توليد انتقال و توزيع انرژي الكتريكي را بعهده دارند . سرمايه گذاري براي يك سيستم توزيع تقريباً معادل سرمايه گذاري براي سيستم توليد مي باشد و مجموع سرمايه گذاري درتوليد وتوزيع حدود 80 % كل سرمايه گذاري درسيستم برق را تشكيل مي دهد. لذا مي توان دريافت كه سيستم توزيع نقش بسيار ارزنده اي در اقتصاد هر كشور بازي مي كند و معرف سرمايه گذاريي مي باشد كه از نظر طرح سيستم ، برنامه ريزي، ساخت و بهره برداري بسيارحايز اهميت است. سيستم توزيع وظيفه تأمين برق مشتركين را در محل هاي مصرف عهده دار است و پيچيدگي و گستردگي آن به مراتب از شبكه انتقال و فوق توزيع بيشتر است. با توجه به اين پيچيدگي و گستردگي و ساختار شبكه هاي توزيع، روزانه اتفاقات متعددي سبب قطع برق مشتركين مي شود. كه اين امر باعث كاهش قابليت اطمينان سيستم توزيع و انرژي فروخته شده از ديد شركت هاي برق مي شود و از ديد مصرف كنندگان و مخصوصاً مصرف كنندگان صنعتي كاهش توليد وخسارات وارده به وسايل الكتريكي را باعث مي شود و بطور كلي نارضايتي مصرف كنندگان را بهمراه خواهد داشت. به منظور كاهش آثار سوء قطعي برق و حوادثي كه در شبكه توزيع رخ مي دهد شبكه هاي توزيع به تجهيزات حفاظتي متعددي مجهز مي باشند كه هريك به طريقي موجب جداسازي بخش آسيب ديده و حفاظت بقيه شبكه مي گردد.

 

خريد

برچسب ها : سمينار برق روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا , سمينار برق روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا


برچسب: سمينار برق روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا، دانلود سمينار برق روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۹:۲۱ توسط:نادر مقدس موضوع: سمينار

دانلود كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني

كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني

كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

 

خريد

 

كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني

كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني

بررسي پرونده صدور چك بلا محل

به منظور جلو گيري از خلط مباحث و طبقه بندي بهترموضوعات،بررسي اين پرونده به دو قسمت بررسي ماهوي و شكلي تقسيم بندي شده است.

بخش اول به بررسي ماهوي پرونده اختصاص يافته و بدين منظور پرونده را با قانون صدور چك مطابقت مي دهيم و بخش دوم به بررسي شكلي اختصاص يافته و در اين خصوص از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 استفاده مي نماييم.

بررسي ماهوي پرونده با توجه به قانون صدور چك :

شرح ما وقع :

« شخص الف چكي در وجه شخص ب صادر نموده است.شخص ب چك را ظهرنويسي كرده و آن را به شخص ج انتقال داده است.

شخص ج براي وصول وجه چك در موعد مناسب به بانك محال عليه مراجعه نموده اما چك موصوف بعلت كسري موجودي دارنده حساب ، برگشت زده شده و شخص ج  گواهينامه عدم پرداخت را دريافت كرده و به دنبال آن اقدام به طرح شكايت كيفري در دادسرا نموده است.»

 

 

خريد

برچسب ها : كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني , كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني


برچسب: كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني، دانلود كارآموزي قضايي بررسي پرونده صدور چك پرداخت نشدني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۶:۰۷ توسط:نادر مقدس موضوع: گزارش كار آموزي و كارورزي

دانلود پاورپوينت با موضوع امار

پاورپوينت با موضوع امار

پاورپوينت با موضوع امار

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

 

خريد

پاورپوينت با موضوع امار

فهرست مطالب :

 آمار چيست؟

تعريف آمار:

نقش آمار در زندگي روزمره:

  ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها:

عمل آماري

زنده ياد دكتر عباسعلي خواجه نوري
پدر آمار ايران 

 هدف ها ي  اصلي آمار عبارتند از:

روش‌هاي آماري

در ضمن  ما در جدول شماره ي1 به  هر مادر و كودك  يك شماره اختصاص داده ايم . 

جدول شماره 2
 فراواني سن مادران باردار

جدول شماره 3
فراواني وزن كودكان در بدو تولد

يافته هاي پژوهش

منابع 

 

خريد

برچسب ها : پاورپوينت با موضوع امار , پاورپوينت با موضوع امار


برچسب: پاورپوينت با موضوع امار، دانلود پاورپوينت با موضوع امار،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۴:۵۸ توسط:نادر مقدس موضوع: پاورپوينت

مقاله ISI تعيين مكان DG در سيستمهاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ

مقاله ISI تعيين مكان DG در سيستمهاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ

مقاله ISI تعيين مكان DG در سيستمهاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

 

خريد

مقاله ISI تعيين مكان DG در سيستمهاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ

ترجمه مقاله تعيين مكان DG در سيستم هاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ

عنوان مجله: DELIVERY POWER ON TRANSACTIONS IEEE

عنوان مقاله: Networks Distribution in Placement DG Based-Stability Voltage distribution in) DG (generation distributed of penetration high to Due— Abstract no are networks transmission, networks DG. networks distribution voltage-low in issues security for solely responsible longer well as security in participate also may units placement DG a, paper this In. locations their on depending generation power as analysis stability voltage on based solved is p

a in used are flow power continuous and analysis Modal. measure security a as modified a, Also. algorithm placement hierarchal DG of list priority a provide to proposed is method compensation reactive equivalent power reactive compensating for locations .network distribution radial bus-33 knownwell the on out carried are Simulations. shortage power reactive of occasions during method ranking the and algorithm placement the of effectiveness the show results The . ,placement) DG (generation-distributed), CPF (flow power Continuous—Terms Index ,networks distribution radial, analysis modal . stability voltage

تعيين مكان DG در سيستمهاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ چكيده با توجه به نفوذ بالاي توليد پراكنده (DG (در شبكههاي توزيع، شبكههاي انتقال ديگر به تنهايي مسئول مسائل امنيتي در شبكه هاي توزيع فشار ضعيف نيستند. علاوه بر اين، واحدهاي DG با توجه به مكانشان ممكن است در بحث امنيت و همچنين توليد برق شركت كنند. در اين مقاله، مساله مكانيابي DG براساس آناليز پايداري ولتاژ به- عنوان يك معيار امنيتي حل شده است. آناليز كيفي و پخش توان (بار) پيوسته در الگوريتم مكانيابي سلسله مراتبي استفاده شده است. همچنين، يك روش جبرانسازي راكتيو معادل، براي ارائه ي يك ليست اولويت از مكانهاي DG براي جبرانسازي توان راكتيو در زمان كمبودهاي توان راكتيو پيشنهاد شده است. شبيه سازيها بر روي شبكهي توزيع شعاعي 33 باسه مشهور بكار رفته است. نتايج، كارايي الگوريتم مكانيابي و روش رتبه بندي را نشان ميدهد. كلمات كليدي پخش بار پيوسته CPF ،((توليد پراكنده DG ،((تحليل كيفي، شبكههاي توزيع شعاعي، پايداري ولتاژ

 

خريد

برچسب ها : مقاله ISI تعيين مكان DG در سيستمهاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ , مقاله ISI تعيين مكان DG در سيستمهاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ


برچسب: مقاله ISI تعيين مكان DG در سيستمهاي توزيع به منظور پايداري ولتاژ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۳:۳۲ توسط:نادر مقدس موضوع: پژوهش

دانلود پاورپوينت مفروضات بنيادي، اصول و مفاهيم حسابداري (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري)

دانلود پاورپوينت مفروضات بنيادي، اصول و مفاهيم حسابداري (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري)

دانلود پاورپوينت مفروضات بنيادي، اصول و مفاهيم حسابداري (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري)

 

توضيحات دانلود

 

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

خريد

عنوان: دانلود پاورپوينت مفروضات بنيادي، اصول و مفاهيم حسابداري (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري)

فرمت: پاورپوينت

تعداد اسلايد: 51 اسلايد

دسته: حسابداري (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري)

اين فايل در زمينه " مفروضات بنيادي، اصول و مفاهيم حسابداري" مي باشد كه در حجم 51 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل با فرمت پاورپوينت تهيه شده است كه مي تواند به عنوان سمينار(كنفرانس)در كلاس رشته حسابداري درس تئوري هاي حسابداري مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه اي بر مفروضات بنيادي و اصول حسابداري

مطالعات تحقيقاتي حسابداري

مطالعات تحقيقاتي حسابداري شماره يك

انتقادات وارده  بر مطالعه تحقيقاتي شماره 1

مطالعه تحقيقاتي حسابداري شماره 3

چشم اندازي از مطالعات تحقيقاتي حسابداري شماره 1 و 3

مفاهيم حسابداري

ويژگي هاي مفروضات بنيادي

مفروضات بنيادي حسابداري

فرض تداوم فعاليت (Going Concern)

فرض دوره مالي                  

فرض تداوم فعاليت

فرض تفكيك شخصيت  

فرض واحد اندازه گيري

اصول حسابداري

شناسايي (ثبت) درآمد فروش

ماهيت درآمد فروش

شناخت (تحقق) درآمد فروش

تعريف درآمد فروش

در واژه درآمد چه چيزهايي مي توان گنجانيد

چگونه بايد درآمد را محاسبه كرد

در چه زماني درآمد شناسايي مي شود؟

اصل تطابق(مقابله هزينه ها با درآمد فروش)

افشاي اطلاعات همراه  و خارج از متن صورتهاي مالي

اهميت

بي طرفي (عينيت)

اصول مبتني بر برون دادها

قابليت مقايسه

ثبات رويه

يكنواختي (همساني)

تئوريهاي ارزش ويژه (حقوق صاحبان سهام)

تئوري مالكيت انفرادي(مالكانه)

تئوري واحد تجاري(تفكيك شخصيت)

تئوري حقوق مازاد (حقوق باقيمانده(

تئوري وجوه

تئوري فرمانده(مديريت)

جمع بندي تئوري هاي حقوق صاحبان سهام

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

 

خريد

برچسب ها : دانلود پاورپوينت مفروضات بنيادي، اصول و مفاهيم حسابداري (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري) , دانلود پاورپوينت مفروضات بنيادي، اصول و مفاهيم حسابداري (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري) , مقدمه اي بر مفروضات بنيادي و اصول حسابداري , مطالعات تحقيقاتي حسابداري , مطالعات تحقيقاتي حسابداري شماره يك , انتقادات وارده بر مطالعه تحقيقاتي شماره 1 , مطالعه تحقيقاتي حسابداري شماره 3 , چشم اندازي از مطالعات تحقيقاتي حسابداري شماره 1 و 3 ,


برچسب: دانلود پاورپوينت مفروضات بنيادي، اصول و مفاهيم حسابداري (ويژه ارائه كلاسي درس تئوري هاي حسابداري)، مقدمه اي بر مفروضات بنيادي و اصول حسابداري، مطالعات تحقيقاتي حسابداري، مطالعات تحقيقاتي حسابداري شماره يك، انتقادات وارده بر مطالعه تحقيقاتي شماره 1، مطالعه تحقيقاتي حسابداري شماره 3، چشم اندازي از مطالعات تحقيقاتي حسابداري شماره 1 و 3،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۲:۳۲ توسط:نادر مقدس موضوع: پاورپوينت

دانلود مقاله واكنش سرمايه گذاران به مديريت سود

مقاله واكنش سرمايه گذاران به مديريت سود

مقاله واكنش سرمايه گذاران به مديريت سود

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

 

خريد

مقاله واكنش سرمايه گذاران به مديريت سود

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشريح وبيان موضوع. 3

1-3- اهميت وضرورت تحقيق.. 6

1-4- تعريف واژه‏ هاواصطلاحات... 9

فصل دوم: ادبيات وپيشينه تحقيق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مديريت سود. 14

2-2-1- تعريف مديريت سود. 15

2-2-2- انگيزه‌هاي مديريت سود. 19

2-2-2-1- انگيزه‌هاي مرتبط باقراردادها 19

2-2-2-2- انگيزه‌هاي سياسي.. 20

2-2-2-3- امنيت شغلي.. 21

2-2-2-4- انگيزه‌هاي مالياتي.. 21

2-2-2-5-  پاداش مديران. 21

2-2-2-6  ساختارمالكيت... 22

2-2-3- الگوهاي مديريت سود. 22

2-2-4- ابزارهاوروش‌هاي مديريت سود. 23

2-2-4-1- تعيين نحوه‌ي عمل حسابداري معاملات به صورت اختياري.. 23

2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداري.. 24

2-2-4-3- تصميمات اقتصادي اساسي وبااهميت... 24

2-2-4-4- تعيين قيمت‌هاي انتقالي كالاهاوخدمات... 24

2-2-4-5- تعديل برآوردهاي حسابداري.. 24

2-2-5- هموارسازي ازطريق تخصيص.... 25

2-2-6- هموارسازي ازطريق طبقه‌بندي.. 25

2-2-7- موافقان ومخالفان مديريت سود. 26

2-2-7-1- ابزارهاي مديريت سودازطريق رويدادهاي مالي واقعي.. 29

2-2-7-2- مديريت سودازطريق رويدادهاي مالي واقعي.. 30

2-2-8- مديريت سودبرمبناي اقلام تعهدي.. 32

2-2-8-1- فرضيه مبتني برارائه اطلاعات گمراه كننده 33

2-2-8-2- فرضيه هاي تحقيقات اثباتي.. 33

2-2-8-2-1- فرضيه پاداش مديريت... 33

2-2-8-2-2- فرضيه بدهي.. 34

2-2-8-2-3- فرضيه هزينه سياسي.. 35

2-2-9- مدل‌هاي اندازه‌گيري اقلام تعهدي.. 35

2-2-9-1- مدل اسلون. 35

2-2-9-2- مدل دي‌آنجلو. 36

2-2-9-3- مدل هيلي.. 36

2-2-9-4- مدل صنعت... 37

2-2-9-5- مدل جونز. 37

2-2-9-6-  مدل تعديل شده جونز(1995) 38

2-3- ماليه رفتاري ومباحث مرتبط باآن. 39

2-3-1- مرحله ي گذرازمالي استانداراد. 41

2-3-2- ظهورمالي رفتاري وتصميمات مالي.. 44

2-3-3-  تئوري چشم انداز. 46

2-3-3-1-  ضررگريزي.. 47

2-3-3-2- حسابداري ذهني.. 47

2-3-3-3- كنترل شخصي.. 48

2-3-3-4- دوري ازتأسف وپشيماني.. 48

2-3-4- تورشهاي رفتاري سرمايه گذاران. 48

2-3-4-1- روشهاي ابتكاري.. 49

2-3-4-2- خودفريبي.. 51

2-3-4-3- تعاملات اجتماعي.. 52

2-3-5- كاربردماليه رفتاري درفهم رفتارسرمايه گذاران. 53

2-3-6- رفتارسرمايه گذاران. 55

2-3-7- شفاف سازي اطلاعات مالي ورفتارسرمايه گذاران. 58

2-4- پيشنه تحقيق.. 59

2-4-1-تحقيقات خارجي.. 59

2-4-2- تحقيقات داخلي.. 66

 

 

خريد

برچسب ها : مقاله واكنش سرمايه گذاران به مديريت سود , مقاله واكنش سرمايه گذاران به مديريت سود


برچسب: مقاله واكنش سرمايه گذاران به مديريت سود، دانلود مقاله واكنش سرمايه گذاران به مديريت سود،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۱:۳۷ توسط:نادر مقدس موضوع: پژوهش

مقاله عالي ارشد مديريت با ليزرل (با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه)

مقاله عالي ارشد مديريت با ليزرل (با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه)

مقاله عالي ارشد مديريت با ليزرل (با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه)

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

 

خريد

مقاله عالي ارشد مديريت با ليزرل (با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه)

 

اين فايل فوق العاده، يك مقاله عالي رشته مديريت با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه مي باشد، اين مقاله با فرمت word و قابليت ويرايش به صورت كامل و بدون كم و كاست در اختيار شما قرار ميگيرد. ضمنا  فصل 4 اين مقاله عالي رشته مديريت يعني همان فصل تجزيه و تحليل داده ها و بيان نتايج حاصل از تحقيق، مي تواند بسيار در تدوين مقاله شما راهگشا باشد؛ مشابه اينچنين فايلي كه مقاله اي كامل با فصل تحليل آماري آن با نرم افزار ليزرل را در اختيار شما قرار دهد را در كمتر جايي ميتوانيد بيابيد. ضمنا مقاله بيس اين مقاله و تمامي خروجي نرم افزار ليزرل در فايلي جداگانه در همين پكيج در اختيار شما قرار ميگيرد. كه با داشتن اين فايل ها به عنوان نمونه ميتوانيد اين فصل مقاله را به راحتي انجام داده و از هزينه هاي زياد جلوگيري كنيد.  

در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين مي باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل معادلات ساختاري شامل تحليل عاملي تائيدي و تحليل مسير استفاده شده است. نرم افزار هاي مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاري SPSS نسخه 18 و بسته نرم افزاري LISREL نسخه 8.54 تحت ويندوز مي باشند.

 

 

Abstract

 

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the role of quality management (QM) in the
development of mass customization (MC) capability. QM is modeled as a second-order construct
reflected by six QM practices (small group problem solving, top management leadership for quality,
information and feedback, process management, customer focus, and supplier involvement). The paper
proposes that these six practices reflect the core principles of QM, and in turn QM contributes to the
development of MC capability.
Design/methodology/approach – Using the survey data collected from 167manufacturing plants in
three industries and eight countries, structural equation modeling was employed to test the hypotheses.
Findings – The results provide empirical evidence supporting the proposed relationships between
QM and MC capability.
Research limitations/implications – The dataset for this paper is cross-sectional. Future studies
should consider a longitudinal setting that would provide a deeper understanding of causal
relationships. Second, an existing database was used, thereby limiting the choices of variables analyzed.
Practical implications – The findings of empirical support for the positive impact of QM practices
on MC capability provide guidance for managers in the allocation of resources for QM efforts in their
pursuit of MC capability.
Originality/value – This is one of the first studies to shed light on the effects of QM on MC
capability. The paper presents an explanation on how QM helps to develop MC capability and also
finds empirical evidence supporting such a relationship.
Keywords Mass customization, Quality management
Paper type Research paper

 

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the role of quality management (QM) in thedevelopment of mass customization (MC) capability. QM is modeled as a second-order constructreflected by six QM practices (small group problem solving, top management leadership for quality,information and feedback, process management, customer focus, and supplier involvement). The paperproposes that these six practices reflect the core principles of QM, and in turn QM contributes to thedevelopment of MC capability.Design/methodology/approach – Using the survey data collected from 167manufacturing plants inthree industries and eight countries, structural equation modeling was employed to test the hypotheses.Findings – The results provide empirical evidence supporting the proposed relationships betweenQM and MC capability.Research limitations/implications – The dataset for this paper is cross-sectional. Future studiesshould consider a longitudinal setting that would provide a deeper understanding of causalrelationships. Second, an existing database was used, thereby limiting the choices of variables analyzed.Practical implications – The findings of empirical support for the positive impact of QM practiceson MC capability provide guidance for managers in the allocation of resources for QM efforts in theirpursuit of MC capability.Originality/value – This is one of the first studies to shed light on the effects of QM on MCcapability. The paper presents an explanation on how QM helps to develop MC capability and alsofinds empirical evidence supporting such a relationship.Keywords Mass customization, Quality managementPaper type Research paper

 

 

خريد

برچسب ها : مقاله عالي ارشد مديريت با ليزرل (با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه) , مقاله عالي ارشد مديريت با ليزرل (با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه)


برچسب: مقاله عالي ارشد مديريت با ليزرل (با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۰:۳۸ توسط:نادر مقدس موضوع: پژوهش

مقاله بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي )

مقاله بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي )

مقاله بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي )

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

 

خريد

مقاله بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي )

چكيده تحقيق

پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليتهاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب و ...) دانشجويان پسر كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال تحصيلي 86-85 پرداخته است .

جامعه آماري شامل دانشجويان ورودي مهر 82 تا مهر 85 . تعداد كل دانشجويان از لحاظ اموزشي 96 نفر منهاي 11 دانشجوي انتقالي و مرخص از تحصيل در ترم مهر ماه 85 بود . يعني جامعه آماري 85 نفر و طبق جدول كه حبسي و مورگان 70 نمونه ( آزمودني ) شامل سه رشته تحصيلي مشاوره و راهنمايي ، علوم تربيتي و روانشناسي در سطح تحصيلي كارشناسي .

از تعداد 70 نمونه آزمودني 41 آزمودني غير ورزشكار – 29 و آزمودني ورزشكار بودند . از 29 نفر آزمودني ورزشكار 16 نفر – ورزشكار رشته هيا ورزشي انفرادي و 13 نفر ورزشكار رشته هاي گروهي

 

ابزار گرد اوري داده ها :

1- پرسشنامه اطلاعات فردي      2- تست سلامت عمومي گلدبرگ GHQ

 

روشهاي آماري :

آمار توصيفي (فراواني ، درصد ، ميانگين ، انحراف استاندارد ، رسم نمودار و جدول )

 

روشهاي آماري :

آمار استنباطي ( آزمون t مستقل براي ميانگين گروههاي متفاوت)

 

محاسبات با نرم افزارهاي رايانه اي و روشهاي آماري توصيفي و استنباطي

نتايج بدست امده نشان مي دهد كه ورزشكاران نسبت به ازمودنيهاي غير ورشكار از سلامتي بالاتري برخوردار بودند . تفاوت معني داري از لحاظ سلامت رواني ما بين ورزشكاران انفرادي و گروهي مشاهده شد . زير مجموعه هاي سلامت رواني ( جسماني ف علائم اضطراب و اختلال خواب ، كاركرد اجتماعي ، علائم افسردگي ) آزمودنيهاي ورزشكار و غير ورزشكار تفاوت معني داري وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنيهاي ورزشكار به لحاظ كاركرد اجتماعي و علائم افسردگي وضعيت بسيار مطلوبي را نسبت به آزمودنيهاي غير ورزشكار داشتند .

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه

2-1- بيان مسئله

3-1- اهميت و ضرورت تحقيق ( فايده هاي تحقيق)

4-1- موضوع تحقيق

5-1- اهداف تحقيق

6-1- فرضيه هاي تحقيق

7-1- تعاريف عملياتي

 

فصل دوم

1-2- مقدمه

2-2- ادبيات تحقيق

1-2-2- مفهوم سلامت رواني بر اساس نظريه هاي مختلف

الف – 2-2- نظرية زيست شناسي

ب – 2-2- نظرية روانكاوي

ج 2-2- نظرية رفتار گرايي

د-2-2- نظرية انسانگرايي

2-2-2- فشارهاي عصبي (رواني ) و سلامت رواني

3-2-2- نشانه هاي فشار رواني

4-2-2- فشار عصبي ( رواني) و دانشجويان

5-2-2- واكنشهاي دانشجويان نسبت به فشارهاي رواني

6-2-2- روشهاي مقابله دانشجويان با فشارهاي رواني

7-2-2- انجام دادن فعاليتهاي بدني و ورزشي

8-2-2- جمع بندي اديات تحقق

3-2- پيشينه تاريخي تحقيق

1-3-2- اثرات فعاليتهاي بدني و ورزشي و انجام آنها بر سلامت جوامع بيمار

2-3-2- سلامت رواني در انواع رشته هاي ورزشي و فعاليت هاي بدني مختلف

3-3-2- تفاوت افراد ورزشكار و غير ورزشكار در سلامت رواني و ابعاد آن

4-3-2- جمع بندي و نكات آخر در مورد پيشينه تحقيق

فصل سوم

1-3- مقدمه

2-3- روش اجراي تحقيق

3-3- جامعه آماري

4-3- نمونه آماري و روش نمونه گيري

5-3- ابزار تحقيق ( اندازه گيري)

6-3- روش جمع آوري داده ها ( اطلاعات)

7-3- روش آماري تحقيق

فصل چهارم

1-4- مقدمه

2-4- بخش توصيفي اطلاعات جمع اوري شده ( طبقه بندي داده ها )

3-4- جداول و نمودارهاي توزيع فراواني

4-4- بخش استنباطي ( اجراي آماري ) پژوهش ( اطلاعات جمع آوري شده

5-4- تجزيه و تحليل مقايسه اي ( بررسي وضعيت فرضيه هاي تحقيق)

فصل پنجم

1-5- مقدمه

2-5- نتايج كلي

3-5- محدوديت هاي تحقيق

4-5- پيشنهادات

فهرست منابع

ضمائم

 

خريد

برچسب ها : مقاله بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي ) , مقاله بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعي ، افسردگي )


برچسب: مقاله بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني، اضطراب و اختلال خواب، اجتماعي، افسردگي )،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۹:۴۷ توسط:نادر مقدس موضوع: پژوهش

دانلود مقاله ارشد حقوق: تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه

مقاله ارشد حقوق: تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه

مقاله ارشد حقوق: تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

خريد

مقاله ارشد حقوق: تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده.......................................................................................................................1

مقدمه .......................................................................................................................2

بيان مسئله..................................................................................................................2

روش پژوهش و اهداف..................................................................................................3

سوالات و فرضيه هاي رساله..........................................................................................3

فصل اول: شناسايي موضوع

1-1- شناخت مفهوم قرارداد و تعهد..................................................................................5

1-1-1- مفهوم قرارداد..................................................................................................5

1-1-1-1- قرارداد در فقه و حقوق ايران...........................................................................6

1-1-1-1-الف- قرارداد در فقه........................................................................................6

1-1-1-1-ب- قرارداد در حقوق ايران...............................................................................6

1-1-1-2- اقسام قرارداد................................................................................................8

1-1-1-2-الف- از نظر موعد انجام تعهد............................................................................8

1-1-1-2-ب- از نظر وابستگي تحقق به زمان..................................................................10

1-1-1-2-ج- از نظر مطلق و مشروط بودن عقد...............................................................12

1-1-1-2-د- از نظر لزوم وفاء به عقد............................................................................13

1-1-2- مفهوم تعهد....................................................................................................15

1-1-2-1- معنا ومفهوم تعهد در فقه و حقوق ايران.............................................................15

 

1-1-2-2- اقسام تعهد از نظر منشاء...............................................................................17

1-1-2-2-الف- تعهدات قراردادي..................................................................................17

1-1-2-2-ب- تعهدات غير قراردادي..............................................................................18

1-2- مفهوم مهلت و تأخير در اجراي قرارداد...................................................................18

1-2-1- مفهوم مهلت اجراي قرارداد و اقسام آن.................................................................18

1-2-1-1- مفهوم مهلت...............................................................................................18

1-2-1- 2- اقسام مهلت...............................................................................................19

1-2-1-2-الف- مهلت قراردادي....................................................................................19

1-2-1-2- ب-مهلت قانوني..........................................................................................20

1-2-1-2- ج-مهلت قضايي..........................................................................................21

1-2-1-3- ماهيت حقوقي مهلت اجراي قرارداد.................................................................21

1-2-1-4- شرايط مهلت اجراي تعهدات قراردادي.............................................................23

1-2-1-5- عوامل تعيين كننده مهلت اجراي قرارداد............................................................24

1-2-1-5-الف- اصل حاكميت اراده................................................................................24

1-2-1-5-ب- اصل فوري بودن اجراي تعهد.....................................................................28

1-2-2- تأخير در اجراي قرارداد...................................................................................31

1-2-2-1- مفهوم تأخير...............................................................................................31

1-2-2-2- چگونگي تحقق تأخير اجراي قرارداد................................................................31

1-2-2-2-الف- موعد معين باشد....................................................................................31

1-2-2-2-ب- موعد در اختيار طلبكار باشد......................................................................32

1-2-2-2-ج- موعد معين نباشد.....................................................................................32

فصل دوم: تأخيراجرا و مصاديق تأخير اجراي قرارداد

2-1- ماهيت تأخير اجرا و ساير اشكال تخلف از مهلت.......................................................33

2-1-1- ماهيت تأخير اجرا...........................................................................................33

2-1-2- ساير اشكال تخلف از مهلت...............................................................................34

2-1-2-1- اجراي قرارداد زودتر از مهلت تعيين شد...........................................................35

2-1-2-2- عدم اجراي تعهدات قراردادي.........................................................................37

2-2-مصاديق تأخير اجراي قرارداد................................................................................38

2-2-1- تأخيراجرا نسبت به موضوع قرارداد....................................................................38

2-2-1-1- تأخير اجرا نسبت به مال يا عمل......................................................................38

2-2-1-2-تأخير اجرا در مورد تعهد هايي كه موضوع آن وجه نقد است...................................39

2-2-2- چگونگي توافق تعيين مهلت اجراي تعهدات قراردادي...............................................40

2-2-2-1- تعيين مهلت به عنوان قيد موضوع تعهد.............................................................40

2-2-2-2- تعيين مهلت به عنوان شرط موضوع تعهد..........................................................41

2-2-2-3- ضابطه كلي در مقام شك در قيد يا شرط بودن مهلت............................................41

2-2-3-بررسي چگونگي تأخير اجرا در مهلت هاي توافق شده..............................................42

2-2-3-1- تأخير اجرا در تعدد مطلوب............................................................................42

2-2-3-2- تأخير اجرا در وحدت مطلوب.........................................................................43

2-3- موارد توجيه كننده تأخير اجراي قرارداد...................................................................43

2-3-1- علل عدم امكان اجراي قرارداد...........................................................................43

2-3-1-1- علل عدم امكان مادي اجراي قرارداد................................................................44

2-3-1-1- الف- تلف مورد معامله يا آنچه براي اجرا ضروري است...................................... 44

2-3-1-1- ب- عدم دسترسي به موضوع يا وسيله اجراي قرارداد(سرقت،مصادره،توقيف....).......45

2-3-1-1- ج- ناممكن شدن كار مورد تعهد......................................................................45

2-3-1-2- علل عدم امكان  شخصي اجراي قرارداد...........................................................45

2-3-1-2-الف- عللي كه به شخص متعهد مربوط است........................................................46

2-3-1-2- ب- عللي كه به شخص متعهدله مربوط است.......................................................46

2-3-1-3- علل عدم امكان قانوتي اجراي قرارداد..............................................................46

2-3-1-4- انتفاء مقصود اساسي قرارداد..........................................................................46

فصل سوم: آثار تأخير اجراي  قرارداد

3-1- مسؤوليت قراردادي تأخير اجراي قرارداد و مطالبه خسارت..........................................48

3-1-1- تحقق مسؤوليت قراردادي.................................................................................48

3-1-1-1- مفهوم مسؤوليت قراردادي.............................................................................48

3-1-1-2- شرايط تحقق..............................................................................................48

3-1-1-2-الف- لزوم وجود قرارداد معتبر........................................................................50

3-1-1-2-ب- وقوع تخلف از قرارداد.............................................................................50

3-1-1-2-ج- ورود ضرر ناشي از تخلف به طرف مقابل.....................................................50

3-1-1-2-د- وقوع تخلف خارج از حيطه اقتدار متعهد.........................................................51

3-1-1-2-ه- جبران خسارت به موجب عقد، قانون يا عرف..................................................51

3-1-1-3- مسؤوليت قراردادي ناشي از تأخير اجراي قرارداد...............................................52

3-1-1-3- الف- موعد شرط تعهد باشد(تعدد مطلوب)..........................................................52

3-1-1-3- ب- موعد قيد تعهد باشد(وحدت مطلوب)............................................................52

3-1-1-3- ج- عمل انجام شده ناقص باشد........................................................................54

3-1-1-3- د- در تعهدات كه موضوع آن پول نقد است........................................................57

3-1-1-4- خسارت قابل مطالبه.....................................................................................61

3-1-2- عوامل موثر بر مسؤوليت قراردادي....................................................................62

3-1-2-1- قوه قاهره..................................................................................................64

3-1-2-2- اراده طرفين...............................................................................................64

3-1-3-فسخ.............................................................................................................65

3-1-3-1- ماهيت فسخ................................................................................................66

3-1-3-1- الف- فسخ قضايي........................................................................................66

3-1-3-1- ب- فسخ قانوني...........................................................................................67

3-1-3-2- شرايط تحقق فسخ........................................................................................68

3-1-3-3- تأثير فسخ..................................................................................................69

3-1-4- آثار قراردادي تخلف از مهلت اجراي تعهد قراردادي..............................................70

3-1-4-1- وجه التزام.................................................................................................70

3-1-4-2- وثيقه قراردادي...........................................................................................72

3-2- شرط تحديد كننده مسؤوليت متخلف و موارد مشابه......................................................73

3-2-1- شرط تحديد كننده مسؤوليت................................................................................73

3-2-1-1- شرط محدود كننده مسؤوليت...........................................................................73

3-2-1-2- شرط عدم مسؤوليت.....................................................................................74

3-2-2- تعيين وجه التزام در صورت تأخير اجراي قرارداد..................................................75

3-2-2-1- معنا و مفهوم وجه التزام................................................................................75

3-2-2-2-ويژگي‏هاي وجه التزام...................................................................................76

نتيجه ­گيري..............................................................................................................77

منابع و مأخذ.............................................................................................................79

چكيده انگليسي..........................................................................................................85

 

چكيده

تأخير در اجراي قرارداد كه مهلت آن ممكن است به تراضي طرفين، قانون يا عرف و عادت تعيين ­شود، يكي از اشكال تخلف از مهلت اجراي قرارداد مي­باشد.در اين رساله سعي شده با روش توصيفي و تحليلي و با گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه­اي و از طريق ابزارهايي مانند فيش برداري از كتب و يا بانكهاي اطلاعاتي نرم افزاري و شبكه هاي كامپيوتري به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه تأخير اجراي قرارداد چه تاثيري در سرنوشت قرارداد دارد و آيا از موارد سقوط تعهدات است؟.مهلت اجراي قرارداد اگر به صورت قيد تعهد (وحدت مطلوب با خود قرارداد) ­باشد، ماهيت آن شرط صفت و اگر به­صورت شرط تعهد(تعدد مطلوب با خود قرارداد)باشد، ماهيت آن شرط فعل مي باشد كه نتيجه تخلف از هر يك از آنها، به ترتيب انفساخ قرارداد و ايجاد حق فسخ براي طرف مقابل بوده و در هر دو صورت متخلف ملزم به جبران خسارت است مگر اينكه تخلف از اجراي قرارداد ناشي از قوه قاهره يا عدم امكان مادي، شخصي، اعتباري يا قانوني بوده يا با تراضي طرفين مسؤوليت تحديد شده باشد. تأخير در اجراي قرارداد در صورت وحدت مطلوب تحت عنوان انفساخ ودر صورت تعدد مطلوب با اجراي قرارداد به عنوان يكي از مصاديق وفاي به عهد و با عدم اجراي قرارداد به عنوان فسخ  از موارد سقوط تعهدات مي باشد؛ هرچند در قانون مدني ايران اشاره اي به آن نشده است.

كلمات كليدي:

اجراي قرارداد-  مهلت - تأخير- وحدت مطلوب - تعدد مطلوب

 

 

 

مقدمه

 مهلت اجراي قرارداد در واقع مدت زماني­ است كه طرفين برحسب قرارداد، عرف و عادت يا قانون براي انجام تعهدات حاصل از قراردادي كه در ضمن قرارداد گنجانده مي شود مكلف به رعايت آن مي­گردند، موضوعي كه علي­رغم اهميت فراوان آن در مبادلات و روابط افراد در جامعه، كمتر در اين موضوع قلم فرسايي شده است.

تعهدات قراردادي فارغ از منبع تعيين زمان اجرا، بايستي در زمان مقرر اجرا گردند، عدم اجراي به موقع آن به دو شكل اجراي زودتر از موعد وتأخير در اجرا نمودار مي گردد. نظر به اينكه تأخير اجراي قرارداد از جمله مسائلي است كه بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجراي قرارداد توليد اختلاف مي­كند و از آنجايي كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقيق ويا رساله­اي به صورت تخصصي و جزئي صورت نگرفته و از سويي با توجه به اينكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقي در كشور ما الهام گرفته از فق
برچسب: مقاله ارشد حقوق: تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه، مقاله ارشد حقوق تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۸:۴۵ توسط:نادر مقدس موضوع: پژوهش

دانلود مقاله رتبه بندي اجزاي مديريت دانش از منظر ميزان تأثير بر عملكرد كاركنان

مقاله رتبه بندي اجزاي مديريت دانش از منظر ميزان تأثير بر عملكرد كاركنان

مقاله رتبه بندي اجزاي مديريت دانش از منظر ميزان تأثير بر عملكرد كاركنان

 

توضيحات دانلود

درباره اين فايل انتقادي داريد؟

راه هاي تماس با ما:

تماس با ما

شماره تماس : 09010318948

 

 

 

خريد

مقاله رتبه بندي اجزاي مديريت دانش از منظر ميزان تأثير بر عملكرد كاركنان

بخشي از منابع فارسي و منابع لاتين:

- ابطحي، سيدحسن و صلواتي، عادل. (1385). مديريت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پيوند نو، چاپ اول  .

- احمدپور دارياني، محمود. (1381). كارآفريني: تعاريف، نظريات، الگوها، تهران: نشر مولف.

- اخوان، پيمان و جعفري، مصطفي. (1384). ناكامي مديريت دانش در سازمانها، ماهنامه تدبير، ش161.

- افرازه، عباس؛ بارچ، هانيتز و نجفي، اسدالله. (1383). سيستم پشتيباني تصميم گيري اندازه گيري و ارائه راهكارهاي مناسب براي ارتقاء بهره وري منابع انساني، سومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع.

- افرازه، عباس. (1386). مديريت دانش (مفاهيم، مدل ها، اندازه گيري و پياده سازي)، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير.

- بدري آذرين، يعقوب؛ سيدعامري، ميرحسن و ايمانپور، علي. (1391). تحليل رگرسيوني رابطة بين اجزاي مديريت دانش و عملكرد منابع انساني، فصلنامه مديريت ورزشي، ش 15، ص 37.

- بروجرون، برايان. (2007). مديريت دانش، ترجمه: ملك زاده، غلامرضا. (1386).

....

-          Akroush ,M. and Al-Mohammad ,S .(2010) , The effect of marketing knowledge management on organizational performannce, International  journal  of  emerging  markets, 5(1): 38-77.

-          Beckman T. J. (1999). The Current State of Knowledge Management. In Liebowitz, J. Knowledge Management Handbook. New York: CRC Press.Woolf (1990).

-          Chen, c. j., Huang, j. w. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance - The mediating role of knowledge management capacity, Journal of Business Research, 62(1): 104-114.

-          Chen, Le., Mohamed, Sherif. (2007). Empirical study of interactions between knowledge management activities, Engineering, construction and architectural management, 14(3): 242-260.

-          Ciganek, A., Mao, E., and Srite, M. (2008). Organizational culture for knowledge management systems: a study of corporate user, International journal of knowledge management, 4(1).

-          Cong X., Li-Hua R., Stonehouse G. (2007). Knowledge Management in the Chinese Public Sector: Empirical Investigation, Journal of Technology Management in China, 2(3): 250-263.

-          Edwards J. S., Collier P. M., Shaw D. (2003). Making a Journey in Knowledge Management Strategy. Journal of Information and Knowledge Management, 2(2): 135-151.

-          Fong, Patrick S.W. and Choi, Sonia K.Y. (2009). The processes of knowledge management in professional services firms in the construction industry: a critical assessment of boththeory and practice, Journal of knowledge management, 13(2): 110-126.

-          Gold, A., Malhotra, A. and Segars, A. (2001). Knowledge management: an organizational capabilities perspective, Journal of management information systems, 18(1): 185-214.

-          Matusik S. F., Hill C.W.L. (1998). The Utilization of Contingent Work, Knowledge Creation, and Competitive Advantage. The Academy of Management Review, 23(4): 680-697.

....

خريد

برچسب ها : مقاله رتبه بندي اجزاي مديريت دانش از منظر ميزان تأثير بر عملكرد كاركنان , مقاله رتبه بندي اجزاي مديريت دانش از منظر ميزان تأثير بر عملكرد كاركنان


برچسب: مقاله رتبه بندي اجزاي مديريت دانش از منظر ميزان تأثير بر عملكرد كاركنان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۷:۴۲ توسط:نادر مقدس موضوع: پژوهش